Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

Veolia Transport Morava a. s. (do konce roku 2001 ČSAD BUS Ostrava a. s., do července 2008 Connex Morava a. s.) je nyní dopravní společností holdingu Veolia Transport Česká republika a. s., který je součástí nadnárodní skupiny Veolia Transport.

Tato společnost provozuje zejména autobusovou dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, dálkovou a zájezdovou autobusovou dopravu a železniční dopravu na Železnici Desná.

-          Předchůdcem této dopravní společnosti byla organizační jednotka „osobní doprava“ ČSAD Ostrava a. s., 
           která v roce 1999 přešla do základního jmění nově zakládané dceřiné společnosti ČSAD BUS Ostrava
           a. s.

-          Od 1. ledna 2002 se jejím jediným akcionářem stala švédská společnost Connex Transport AB, která ji
           k témuž dni přejmenovala na Connex Morava a. s.

-          Od 7. října 2005 byl vlastníkem Connex Czech Holding a. s.

-          29. května 2006 společnost převzala firma Veolia Transport Česká republika a. s.

-          Od 1. srpna 2008 se společnost jmenuje Veolia Transport Morava a. s.  

-          Od 1. října 2008 se k ní fúzí připojila společnost BUS Slezsko a. s.

BUS Slezsko a. s. vznikla 1. února 2002 jako dceřiná společnost ČSAD Třinec a. s. (ta se do roku 1997 jmenovala ČSAD Český Těšín a. s.).

-          29. listopadu 2002 se novým vlastníkem BUS Slezsko a. s. stala švédská společnost Connex Transport
           AB
,

-          7. října 2005 přichází nový vlastník Connex Czech Holding a. s.

-          Od 29. května 2006 společnost vlastní Veolia Transport Česká republika a. s., avšak k přejmenování
           BUS Slezsko a. s. nedošlo. 1. října 2008 zanikla fúzí se společností Veolia Transport Morava a. s.

Autobusová doprava společnosti Veolia Transport Morava a. s. byla organizačně rozdělena na provozní region Olomoucký (provozní oblasti Olomouc, Přerov, Šumperk a Jeseník) a provozní region Moravskoslezský (provozní oblasti Ostrava, Nový Jičín, Bruntál a Třinec).

Veolia Transport Morava a.s. je také významný hráč v segmentu provozování městské hromadné dopravy v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kterou zajišťuje v těchto městech:

Bruntál, Český Těšín, Krnov, Studénka, Šumperk, Třinec, Zábřeh a do 31. prosince 2009 zajišťovala tato společnost MHD ve městě Přerov, ale od roku 2010 MHD v Přerově zajišťuje slovenská firma SAD Trnava a.s.

Dále se společnost specializuje na meziměstskou dopravu v těchto krajích. V olomouckém kraji spadají některé linky pod Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK), a to zejména Olomoucko, Přerovsko, Šumpersko a Jesenicko. Obdobný systém je i na Ostravsku. Zde zajišťuje firma pod vedením Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS) dopravu zejména na Ostravsku, Opavsku a Novojičínsku. Třinecko a Těšínsko nespadá pod ODIS (jen vlakové spoje a některé autobusové spoje především linek ČSAD Karviná a.s.), ale v této oblasti má Veolia Transport Morava a.s. velký význam nejen v meziměstské, ale i městské dopravě.

 

Dopravce provozuje:

  • hustou síť dálkových linek z Moravy po České republice
  • tři mezinárodní linky na Slovensko a do Polska
  • cyklobusy a skibusy v Jeseníkách a Beskydech včetně tří mezinárodních
  • zvláštní linkovou dopravu pro svozy zaměstnanců nejméně osmi významných firem v regionu
  • zájezdovou dopravu

 

Železnice Desná
 

Zajímavostí je, že tato společnost od 1. října 2002 v oblasti Integrovaného dopravního systému olomouckého kraje (IDSOK) provozuje drážní dopravu, a to na trati č. 293 v úseku Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a také vedlejší trať Petrov nad Desnou – Sobotín.

Železniční odbor je zcela samostatný a nespadá pod žádné provozní regiony ani provozní oblasti společnosti.

 

Více informací na oficiálních stránkách dopravce: morava.veolia-transport.cz

 

Zdroj: Vlastní zdroje, Wikipedia, Veolia Transport Morava a.s.

Jste zde: