Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Bude se v Ostravě rozšiřovat tramvaj?

Tramvaj je bezpochyby moderní a ekologickou páteřní dopravou města. Nyní se v Ostravě otevřela možnost její prodloužení…

Vizualizace Duha (DPO)
Vizualizace DPO nové tramvajové trati v Ostravě Porubě u zastávky Duha z prezentace Chytrá a přátelská doprava pro Ostravu.

Nastalo období příprav dalšího období čerpání dotací z evropských fondů pro zlepšování životní úrovně občanů ČR. Jedním z projektů, na který jsou již připraveny finance z Ministerstva dopravy a na který je možné čerpat také evropské peníze, je výstavba nové tramvajové trati na sídliště v Ostravě - Porubě. Zbývá jen, aby se obyvatelé dotčené oblasti měli aktivní zájem o realizaci. Pojďme si společně projít podrobnosti této zajímavé dopravní stavby.

Ekologizace města Ostravy je silné téma posledního desetiletí, ve kterém však významně ubylo průmyslových zdrojů znečištění, ale i přesto se hledají stále nové cesty, jak zajistit obyvatelům 3. největšího města České republiky lepší životní podmínky.

Jednou z cest je snížení polétavého prachu především ze silniční dopravy. Při promýšlení možností byl obnoven nápad tramvajové obsluhy VIII. obvodu - tedy Poruby kolem Duhy, který pochází ze záměrů z 60. let minulého století. Hlavní myšlenka byla shledána správnou a opodstatněnou, avšak dosud nedovedenou k realizaci.

Toto sídliště je poslední místem v Ostravě s dostatečnou koncentrací rezidentních obyvatel, které nebylo napojeno na páteřní tramvajovou síť zajišťující rychlé a pohodlné spojení s ostatními částmi města. Tramvaj se zde hodí pro svou ekologičnost, kapacitnost a možnosti preference ve stále vzrůstajícím automobilovém provozu. Nahradit a doplnit by tak měla systém autobusů, který zde poměrně frekventovaně projíždí a sváží cestující na již existující tramvajovou síť mimo tuto oblast.

Logickým důsledkem bylo vypracování studie Mobilita Ostrava, která mapuje proveditelnost a další klíčové parametry nejen této případné stavby, a která ji shledává jako realizovatelnou. Otázkou zůstává, zda-li si k myšlence nových možností dopravy najdou cestu také tamější konzervativní obyvatelé, kteří již v minulosti proti tomuto nápadu horlivě vystupovali.

Silnými argumenty proti byl zejména hluk od tramvají, který je ovšem použitím moderních technologií výrazně snížen, a pak obava ze související reorganizace stávajícího provozu. Výhody v podobě přímého bezbariérového spojení s centrem, Jižním městem a Výškovicemi, potenciálu nového druhu upřednostňované dopravy, bezbariérovost, zlepšení kvality ovzduší a patrně i revitalizaci okolí svých domovů prvky současného urbanismu současní obyvatelé Poruby neviděli nebo byli přehlušeni zarputilími odpůrci.

Rádi bychom v této souvislosti svým čtenářům připomněli některé jiné úspěšné světové tramvajové projekty, které se také potýkaly s podobnými obtížemi. Předně je to Vídeňská tramvajová linka číslo 26, kde nový 5 km úsek projíždí sídlištěm a zajišťuje soudobou hromadnou dopravu svým obyvatelům. Nové rameno kolejí postavilo polské město Częstochowa, které jej hned vybavilo nejmodernějšími článkovými vozidly. Tramvaje spouští do provozu také americké město Washington D.C., a to dokonce s vozidly vyrobenými v ČR a tak by se dalo pokračovat.

Ani česká města nezůstávají pozadu, ať už jde o Brno s plánem na 2 nové linky, Praha s protažením linky z Barandova nebo Liberec, který se dokonce využívá nerozhodnosti Ostravy a chtěl by pro svou infrastrukturu spotřebovat nejen své finanční prostředky, ale i ty vyčleněné pro Ostravu. Mezi města připravující nové tramvajové tratě, tedy ta města, která pochopila význam tramvaje jako rychlého, hromadného, ekologického a moderního prostředku veřejné dopravy a chápou se nabízené příležitosti, patří i nedaleká Olomouc.

20.10.2012 - ...
20.10.2012 - ...
20.10.2012 - ...
103 - 15.2.20...

Fotografie č. 1 - 3: Tramvaje PESA TWIST v polském městě Częstochowa.
Fotografie č. 4: Olomoucké oboustranné jednosměrné tramvaje Vario LF+/o.

Už jsme si odpověděli na otázku proč chtít tramvaj, proč na tomto místě a jaké výhody i nevýhody toto řešení může přinést. Je načase zabrousit do některých podrobností. Jako nejperspektivnější bylo již Radou města Ostravy odsouhlaseno vedení trasy jako odbočka tramvajové větve současné linky číslo 4 u zastávky Bedřicha Nikodéma vzhůru až k centrální oblasti obchodního centra Duha, kde odbočí vpravo na ulici 17. listopadu a po dosažení ulice Průběžná směrem až k plánované smyčce u Globusu. Toto vedení nebylo zvoleno náhodně, ale pečlivě vybráno na základě mnoha parametrů, z nichž asi nejsilnějším bylo množství lidí, kterým přinese přidanou hodnotu.

3.3.2016 - ul...
3.3.2016 - ul...
3.3.2016 - ul...
3.3.2016 - ul...

Předpokládané vedení nové trati je od křižovatky ulic Martinovská x Bedřicha Nikodéma (Fotografie č. 1), dále po ul. Bedřicha Nikodéma (Fotografie č. 2 u zastávky Jana Šoupala) přes ulici 17. listopadu (Fotografie č. 3 u zastávky Duha) a po ulici Průběžné (Fotografie č. 4) až ke Globusu.
Další fotografie z budoucí trati naleznete níže v odkazu
.

Rozšíření tramvaje v Ostravě - Porubě

Společně s tímto plánem by došlo k navržení nových a úpravou současných zastávek MHD v oblasti. Klíčové je také propracování plánu podpůrné autobusové či lépe elektrobusové obslužnosti zbývajících částí s jasným cílem zajistit obyvatelům více komfortu a méně zplodin spalovacích motorů. Asi nejvýraznějším přínosem ale bude přímé spojení s ostatními městskými částmi, které dosud chybí, i když o linkovém vedení je nyní předčasné hovořit. Dá se očekávat také související zvýšení komfortu například v podobě nejmodernějších vozů.

Jak jsme již zmínili, projekt je realizovatelný, finančně je zajištěn, ale chybí jeho podpora ze stran politiků a především místních obyvatel, což je jediná vada na kráse této téměř dokonalé konstelace. Zainteresované osoby dokonce hovoří o tom, že pokud se projekt nepodaří realizovat nyní (do roku 2021), pak už nebude postaven nikdy.

Velkou podporu tomuto projektu vyjádřil ve svých strategiích na další roky Dopravní podnik Ostrava a.s., který však nemůže být iniciátorem této stavby, neboť to nepřísluší jeho roli dopravce. Konkrétní podporu musí vyžadovat obyvatelé / voliči od tamější samosprávy.

Jako fanoušci dopravy bychom si tedy také přáli zařadit se po bok ostatních českých a evropských měst, které rozšiřují kolejovou dopravu ve prospěch cestujících. A co vy? Jaký máte názor?

Níže můžete vidět několik informací o nové tramvajové trati:

Zdroj: www.msstavby.cz

Dopravní podnik Ostrava (DPO) podporuje plán města prodloužit tramvajovou dopravu až do 7. a 8. porubského obvodu. Do roku 2021 by tak měla být vybudována zcela nová, vysoce moderní a komfortní trať, která propojí obyvatele této části Ostravy s centrem a ostatními částmi města.

„Cítíme potřebu toto téma pravidelně a maximálně otevřeně komunikovat. Jsme jediným provozovatelem městské hromadné dopravy a bezprostředně se nás to dotýká “ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava, Daniel Morys. Úkolem DPO však není jen na nově plánované trase přepravovat cestující, ale i technicky zajistit maximální komfort a bezpečí.

Největší důraz je kladen na potlačení hluku z tramvajové dopravy. DPO se touto tématikou intenzivně zabývá více než 10 let. „Na Nádražní ulici v centru města jsme při nedávné rekonstrukci dosáhli výrazného snížení hluku o 4,5 decibelů. Takový rozdíl je opravdu znatelný oproti předchozímu stavu. Když se nám takový úspěch podařil se starými typy tramvají, věřím, že s novou, ještě modernější tratí, a nejmodernějšími vozy dokážeme hluk snížit na úplné minimum,“ vysvětluje Daniel Morys. Celá tramvajová trať v Porubě by měla být zasazena v pryžovém loži a tam, kde to bude možné i s vegetačním krytím. Kromě toho DPO investuje do aktivních opatření ke snižování hluku. Nový podúrovňový soustruh dokáže denně a mnohem kvalitněji opracovat kola dvojnásobku tramvají (4 ks) s polovičními náklady (úspora až 768 000 Kč/rok) v porovnání s výkony staré technologie broušení, která již dosloužila. Do úpravy tramvajových tratí má dopravní podnik v plánu letos investovat 4 milióny korun a současně budou probíhat také projekty osazování tramvajových tratí zelení a nízkých protihlukových clon.

DPO má samozřejmě jasno i v dalších podnětech pro stavbu nové trati jako je především ekologie, zrychlení plynulosti dopravy i značné finanční úspoře. „Díky nasazení tramvají v této části města dojde k výraznému snížení emisí v ovzduší, které v Porubě pochází z 64 % právě z dopravy. V porovnání s ostatními druhy MHD tramvaje zcela jistě vítězí a ve všech ohledech přinesou maximální užitek a komfort všem občanům Ostravy,“ doplňuje Daniel Morys.

Aktuálně se zvažují dvě nové trasy, a to konkrétně na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. Listopadu a Průběžné. Celkem tak má přibýt 8 zastávek. Tramvaj poskytne možnost přímého spojení s centrem města až pro 20 000 obyvatel.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. zřídil nové webové stránky o výstavbě nové tramvajové trati, ale zároveň došlo k vzniku stránkek proti stavbě této trati. Důležitým milníkem ohledně této diskutované stavby v Ostravě-Porubě bylo vyjádření městského obvodu Pustkovec, který na svém zastupitelstvu rozhodl postavit se proti výstavbě této nové trati. Průběh příprav této stavby budeme bedlivě sledovat a přineseme vám zde také průběžné informace.


Změna ve vedení tramvajové trati do Poruby
Nová tramvajová trať, která má napojovat 7. a 8. Porubský obvod na již stávající tramvajovou síť v Ostravě nepovede po ulici Bedřicha Nikodéma. Z již předchozích variant byla tedy nově vybrána varianta B, která povede od Slovanu směrem k Pustkovci, Duze a dále po ulici Průběžná na konečnou zastávku Opavská (Globus). Tato trasa bohatě zajistí dopravní potřeby této části Poruby. Vyplynulo to ze závěrů dopravního modelu, které představil ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák. 


Radní Lukáš Semerák představil výsledky dopravního modelu. Z tohoto dopravního modelu vyplynulo, že trať vedoucí po ulici Bedřicha Nikodéma není zapotřebí, protože by nepřinesla potřebný přepravní výkon. ,,Nová trať od Slovanu až ke Glóbusu bude dlouhá 2,8 km a město bude upřednostňovat tuto variantu“, řekl Lukáš Semerák. Z původních devíti zastávek nakonec nově bude postačovat šest zastávek. To umožní rychlejší jízdu do Opavské ulice a na svinovské mosty. Dalším výrazným efektem pro obyvatele 7. a 8. obvodu je skutečnost, že se bez přestupu dostanou k fakultní nemocnici nebo na zastávku Vřesinská k letnímu koupališti.

U nákupního centra Duha vznikne menší dopravní uzel. Protože bude zajištěna přeprava cestujících na svinovské mosty, zmenší se počet autobusů, které budou k duze jezdit. Část autobusové přepravy by převzaly ekologičtější menší autobusy na CNG nebo elektrobusy. Porubský obvod plánuje, že by vybudoval u Duhy náměstí.

Evropské dotace pokryjí 80 procent nákladů na vybudování tramvajové tratě.


Občané Ostravy si novou tramvajovou trať přejí
Na webových stránkách projektu novatramvajporuba.cz  se objevily výsledky průzkumu veřejného mínění ve věci výstavby odbočky či jinak prodloužení tramvajové trati. Odbornost v pozadí průzkumu dokládá i částečné odhalení testovací metodiky i když v některých formulacích reflektuje účel webové stránky.

Zaznamenání záměru výstavby
Zdroj:
www.novatramvajporuba.cz 

Ze zprávy citujeme následující vypovídající odstavec. “Záměr prodloužení tramvajové tratě hodnotí pozitivně 50 % Ostravanů, 34 % je naopak proti a 16 % dotázaných na věc nemá jasný názor. Kladněji se k nové trati staví Porubané, kde se pro prodloužení tratě na 7. a 8. porubský obvod vyslovilo 52 % dotázaných, proti bylo 33 %. Obyvatelé Pustkovce většinově s výstavbou nesouhlasí (60% dotázaných bylo proti, 34% pro), zároveň však projevili výrazně největší nespokojenost s dostupností tramvajové dopravy.”

7 z 10 obyvatel se o záměru dozvědělo...
Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Toto šetření je potřeba brát jako referenční v případě budování názoru na projekt, který je z jiných zdrojů značně ovlivněn nesouhlasící menšinou. Při čtení internetových diskusí nebo návštěvou veřejných rozprav se tedy nenechte zmást tamní náladou, kdy tyto akce přitahují zejména odpůrce.

Důvody proti záměru
Zdroj: 
www.novatramvajporuba.cz 

Ze zajímavých drobností je třeba vypíchnout také souvětí: “S výstavbou častěji nesouhlasí lidé, kteří více cestují autem a méně využívají městskou hromadnou dopravu. Vyšší podporu má mezi mladší generací a seniory.” Fakt, že občané, kteří MHD nevyužívají ji nepodporují není překvapivý. Odpovědi mladší generace pak mohou reflektovat i světový trend tlaku na ekologizaci stejně jako změnu priorit.

Důvody souhlasu
Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Nezapomínejme si uvědomit, že průzkum byl vypracován jako informativní pro potřeby orgánů, které ve věci rozhodují. Prakticky tedy nemá bezprostřední dopad a situace se může dále vyvíjet různými směry. Je však vždy dobré vědět, že občané Ostravy a zejména lidé v oblasti žijící mají o moderní spojení se zbytkem města zájem.

Rektorát VŠB (1)
Vizualizace zastávky Rektorát VŠB. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Rektorát VŠB
Vizualizace zastávky Rektorát VŠB. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Pustkovec
Vizualizace zastávky Pustkovec. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Duha
Vizualizace zastávky Duha. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Duha (2)
Vizualizace zastávky Duha. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Duha (1)
Vizualizace zastávky Duha. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Karola Šmidkeho
Vizualizace zastávky Karola Šmidkeho. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Ludvíka Podéště
Vizualizace zastávky Ludvíka Podéště. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

Opavská
Vizualizace zastávky Opavská. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 

 

Opavská (1)
Vizualizace zastávky Opavská. Zdroj: www.novatramvajporuba.cz 


Odklad výstavby nové tramvajové trati k ostravskému Globusu
V pátek 16. února 2019 informovala Česká televize o tom, že se výstavba ostravské tramvajové trati vlivem přibližujících se termínů odkládá. V tuto chvíli například probíhá posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. velké EIA. Po zpožděném dokončení posouzení, by mohla nastat situace, kdy by bylo potřeba zkrátit dobu výstavby tramvajové trati a tím znepříjemnění situace pro občany příslušného území. Takový stav by byl značně nežádoucí a dle uvedených informací statutární město Ostrava předpokládá, že k požadavku o dotaci na výstavbu trati dojde až v rámci následujícího programového období. Samotná výstavba by posléze mohla začít v roce 2021 nebo 2022 namísto bližších termínů.

Na počátku dubna 2020 se téma výstavby tratě opět posouvá kupředu, zpracovatelé předali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assesment, zkr. EIA), nyní tedy začíná období pro podávání připomínek. Samotný dokument EIA už ve svém zpracování reagoval na některé připomínky a podněty z projednávání návrhu EIA v roce 2019. I kvůli tomu došlo k menšímu časovému průtahu v jeho odevzdání. Odpůrci výstavby jsou však i přesto nespokojení, argumentují například tím, že předání na kraj proběhlo v době nouzového stavu záměrně, aby se odpůrci nemohli scházet a radit. Nahlížet do dokumentace EIA však lze, jak osobně po předchozí domluvě přímo v budově Krajského úřadu, tak online formou na adrese portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105,, mimoto připomínky bude možné podat do 4.května 2020 a nebo také na veřejném projednání, které se bude muset stejně konat až po skončení nouzového stavu...

Po avizovaném ukončení nouzového stavu v ČR dojde k veřejnému projednávání stavby nové tramvajové trati v Porubě, Krajský úřad Moravskoslezkého kraje oznámil, že veřejnost se bude moci k návrhům vyjádřit v pondělí 15. června 2020 od 15:30 v Aule Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava.

Proběhlo veřejné projednávání k výstavbě nové tramvajové trati ke Globusu…ovšem bez konečného výsledku opět
V pondělí 15. června 2020 proběhla v Aule Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava další očekávaná veřejná debata, která se týkala projednávání výstavby nové tramvajové trati vedoucí k ostravskému Globusu. Veřejné projednávání se protáhlo do pozdních večerních hodin, poté jej organizátoři z krajského úřadu přerušili a přeložili na další termín, který ještě není známý. Jak již je známo z předchozích debat ani tato diskuse nevybočovala ze zvyklostí, a tak byla velice bouřlivá.

Nová tramvajová trať by měla být dlouhá 3 km a měla by mít 6 zastávek. Zástupci města Ostravy a dopravního podniku samozřejmě stavbu nové tratě propagovali. Kritika však byla očekávána. Paní Zuzana Bajgarová zmínila, že město novou tramvajovou trať potřebuje. Ředitel technického úseku DPO oponoval, že projekt nové tramvajové trati je reakcí na vyšší poptávku po MHD. Autobusy by prý v této lokalitě již nestačily a díky stavbě nové trati se sníží počet km najetých autobusy o 1600 km. Tramvaje by najely dvojnásobek, ale jsou ekologičtější. Město se snaží postavit novou trať, protože chystá starající porubskou vozovnu právě za zmíněný hypermarket Globus. Současná porubská vozovna stojí v centru Poruby a nachází se tak na lukrativních rezidenčních pozemcích.

Odpůrci stavby oponovali větší hlučností a prašnosti tramvají, nebo také kácením až 700 stromů. Petici proti výstavbě nové tramvajové trati podepsalo téměř 5 000 občanů. V drtivé většině petici podepsali občané, kterých se tato stavba bezprostředně týká, tedy obyvatelé Pustkovce nebo Poruby. Občané zmíněných lokalit dotčených výstavbou nové tramvajové trati tedy v zásadě nesouhlasí, aby jim tramvaj jezdila přímo pod okny a také že v blízkosti jejich domovů bude po dobu stavby tratě dlouhodobé staveniště. Zmiňme, že nesouhlasí jen paní Vysloužilová, jak je v médiích prezentováno nejvíce, ale třeba také nesouhlas prezentovali např. předsedové některých bytových sdružení

Náměstkyně Bajgarová zmínila, že v této době se budou vyřizovat všechny připomínky občanů k dokumentaci EIA. Kraj obdržel přes 3 tisíce těchto připomínek. Ovšem také prozradila, že stále není rozhodnuto, jestli vůbec dojde k výstavbě této tramvajové trati.

Komentář redakce: Ve starých časech výstavby Poruby se o podobných projektech nemuselo diskutovat. Stavba by byla nařízena a schválena bez námitek rezidentů. Je nutné ocenit přístup města, které se snaží najít konsenzus s dotčenými občany. Shrneme-li diskusi, investor vidí stavbu dlouhodobým pohledem celého města, zatímco místní obyvatelé prožívají rozhodnutí emocemi a přímými krátkodobými důsledky. Je jistě náročné tyto požadavky skloubit. Troufáme si tvrdit, že nikdo nedokáže plně odhadnout vývoj městské mobility a požadavků na dopravu v budoucnosti. Tramvaj není nezbytně nutná a obslužnost lze zajistit i pomocí poměrně ekologických autobusů, ostatně každý hromadný dopravní prostředek je lepší než individuální automobilová doprava.

Bližší informace naleznete zde


Vítězství jednotlivců nad veřejným zájmem
Před šesti lety dnes již bývalý náměstek pro dopravu Lukáš Semerák odhadoval, že po nové tramvajové trati k porubskému Globusu vyjede první tramvaj v roce 2019. Nyní máme rok 2022 a tramvajová trať stále není dokončena a co víc, nezapočalo se s její samotnou stavbou.

Ti kteří si novou trať přejí mají bohužel smůlu, vyhrávají odpůrci trati. A co víc celý projekt zůstává jen na papíře stále, neboť přibývá právních sporů s odpůrci této stavby a městu rostou jen výdaje.

V říjnu roku 2020 město Ostrava podala žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS), ke krajskému soudu v Brně, kde se dožaduje o navrácení 100 tisíc Kč pokuty, kterou tento úřad vyměřil Ostravě za pochybení při zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci pro trať. Verdikt brněnského soudu bude trvat měsíce, v současné době nebylo stanoveno ani datum jednání.

Soudní spor nemá až tak vliv na samotnou stavbu, ale běží jiné spory, které stavbu blokují. Stavba nemůže začít pokud město nebude mít doklad, že projekt nové tramvajové trati nemá negativní dopad na životní prostředí. Toto posuzování vlivu této stavby na životní prostředí v procesu EIA krajský úřad zahájil již v roce 2018, ale dosud nebylo ukončeno.

Při posledním veřejném projednávání EIA v létě 2020 měli odpůrci stavby tolik dotazů a námitek, že kraj toto projednávání přerušil a dosud jej neobnovil. Důvody byly nejméně dva: epidemie koronaviru a námitky k podjatosti Moravskoslezského kraje podané spolkem Prosíme, přemýšlejme. Ministerstvo životního prostředí již oznámilo, že krajský úřad není podjatý, a ředitel úřadu oznámil, že ani nikdo z jeho úředníku, ale nový termín veřejného projednávání kraj nestanovil.

Spolek Prosíme, přemýšlejte opětovně podal námitku systémové podjatosti krajského úřadu. Spis je opět na ministerstvu, který rozhodne o odvolání, tudíž termín veřejného projednávání kraj zatím stanovit nemůže.

Podle mluvčí spolku sdružující odpůrce stavby ,,I kdyby EIA dopadla pro Ostravu dobře, zřejmě se opět odvoláme a případ opět skončí u soudu“. Lide se bojí zvýšeného hluku, dále, že kvůli stavby má padnout řada vzrostlých stromů i další zeleň. Dále argumentují, že v dnešní době už taková stavba zhruba za 2 miliardy nemá opodstatnění.

Svůj názor již přehodnotil také bývalý zastánce dnešní opoziční zastupitel Lukáš Semerák. Sdělil: ,,S vývojem času, prodloužením Rudné i chystanou stavbou Severního spoje jsem změnil názor. Propásli jsme příležitost. Dál bychom do projektu neměli sypat peníze. Nestihneme trať postavit ani do roku 2023, přijdeme o dotace a nové už nebudou“.

Zatímco okolní města (Praha, Brno, Olomouc) vnímají tramvajové tratě jako nezbytnosti a v současnosti do nových tratí investují, ostravští občané jsou přesvědčení, že rozšíření sítě MHD nepotřebují a udělají všechno proto, aby k tomu nedošlo.

Sen o nové tramvajové trati k porubskému hypermarketu Globus se tak nenápadně a pomalu vzdaluje, ne-li přímo rozpouští.


Stavba stale v nedohlednu
Stavba nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě je stále v nedohlednu. Stavbou se zabývá řada institucí a úřadů včetně ministerstev, také Krajský soud v Brně, kde město Ostrava podalo v říjnu 2021 správní žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento soud bude trvat měsíce, než bude znám verdikt.

Město Ostrava nemůže novou trať stavět, dokud nebude mít dokument, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí tzv. EIA. Mluvčí spolku, který sdružuje odpůrce, již veřejně oznámil, že se proti kladnému výsledku posouzení budou odvolávat k soudu.

Novou tramvajovou trať nepodporuje ani její bývalý zastánce, opoziční zastupitel Semerák uvedl: ,,S vývojem času, prodloužením Rudné i chystanou stavbou Severního spoje jsme změnil názor. “Propásli jsme příležitost. Dál bychom do projektu neměli sypat peníze. Nestihneme trať postavit do roku 2023, přijdeme o dotace a nové už nebudou.” uvedl.

Další projednávání proběhlo téměř po dvou letech a to dne 19. května 2022 v Domě techniky v Ostravě. Sešli se zde především odpůrci, kteří opět protestovali proti stavbě tramvajové trati. Zástupci úřadu lidem řekli, že jejich připomínky budou zahrnuty do stanoviska EIA a ovlivní posudek. Vyjádření úřadu podle nich může být i zamítavé.


 

Kraj již podruhé vrátil Ostravě studii EIA k nové trati v Porubě k přepracování
Nová tramvajová trať, která ma vzniknout v Ostravě-Porubě od Opavské ulice po ulici 17. listopadu, Průběžná až k areálu hypermarketu Globus stále nemá zelenou. Začátkem měsíce července 2022 kraj vrátil městu Ostrava již podruhé k přepracování a doplnění studii EIA k této nové tramvajové trati.

V prvním vrácení měl magistrát doplnit vyjádření občanů, krajské hygienické stanice, České inspekce životního prostředí a také městských obvodů Martinov a Pustkovec.

Při druhém vrácení je již situace složitější. Kraj upozorňuje na výraznou změnu podmínek v Porubě, s níž se v původní studii nepočítalo. Do provozu byla totiž uvedena Prodloužená Rudná, která odvedla větší část provozu. Základní data o změně dopravy vycházejí o dopravnách intenzitách ze starších sčítání. Nově nereflektují s aktuálním dopravním řešením v území.

Odpůrci stavby rozhodnutí vítají. Podle nich se to dalo očekávat, neboť dokumentace byla postavena na nepodložených datech a většina tvrzení byla nepřezkoumatelná.

Ostravský magistrát, aby se vůbec podařilo stavět tuto tramvajovou trať musí studii EIA doplnit a přepracovat. S ukončením plánu stavby této tratě, ale město Ostrava nepočítá, neboť rozvoj tramvajových tratí patří dlouhodobě mezi strategické projekty města. ,,Výsledek je nepříjemný neboť nebylo vdánio kladné ani záporné rozhodnutí a nelze tuto záležitost nijak uzavřít" poznamenala naměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.


Mysleli jste si, že stavba tramvajové trati v Ostravě-Porubě byla zastavena? Nenechte se zmýlit v záři roku 2023 vybral Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) společnost, která zpracuje studii a vypracuje podklady pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jaký vliv má stavba tramvajové trati v Ostravě-Porubě na životní prostředí. Vítězná havířovská společnost JP EPROJ s.r.o. předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázala také odbornou způsobilost.

Zpracovatel této dokumentace musí doložit možné vlivy záměru na životní prostředí. Cena za kterou dokumentaci společnost vytvoří byla stanovena na 950 tisíc Kč. Rozhodnutí o vlivu stavby tramvajové trati na životní prostředí v Ostravě-Porubě by měla společnost vydat na přelomu roku 2023/2024.


Dopravní podnik Ostrava (dále jen DPO) dokončil průzkumy, studii a vypracoval podklady pro oznámení o posuzování vlivu stavby tramvajové trati v Ostravě-Porubě na životní prostředí. Toto oznámení podal DPO na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který ve zjišťovacím řízení rozhodne, zda záměr podléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Po rozhodnutí krajského úřadu bude záměr stavby nové tramvajové trati předložen vedení města. DPO informoval také, že v průběhu února spustí internetové stránky o stavbě tramvajové trati v Ostravě-Porubě.

Zdroj: www.ostrava.cz, www.novatramvajporuba.cz 

Aktualizováno 13. 2. 2024 19:23

Nové fotografie

červen 2024
Po 3101724
Út 4111825
St 5121926
Čt 6132027
 7142128
So18152229
Ne29162330
Jste zde: