Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

     Moravskoslezský kraj, obec s rozšířenou působností. Počet obyvatel tohoto města je kolem 35 tisíc. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje firma ČSAD Karviná a.s., člen skupiny 3ČSAD a.s. sdružující dopravu ve městech Frýdek – Místek, Havířov, Hranice na Moravě a Karviná. Vlastníkem 3ČSAD a.s. je cementářská firma CIDEM Hranice a.s.

     Město Orlová leží přibližně uprostřed trojúhelníku Ostrava – Karviná – Bohumín a prochází jim silnice spojující Ostravu s Karvinou. Do šedesátých let 20. století přes město Orlová vedla i košicko-bohumínská dráha, ale ta kvůli poddolované zdejší oblasti byla přeložena severněji přes Dětmarovice a Orlová tím ztratila železniční spojení.

     Orlová patří mezi ta města, jejichž těžiště se proti minulosti přesunulo do podstatně jiných míst. Naprostá většina obyvatel dnešní Orlové žije v panelových sídlištích na území Poruby a zejména Lutyně. Centrum města se posunulo jakoby na sever a s ním ,,odešlo,, i autobusové nádraží (nejprve bylo provizorně mezi zástavbou Lutyně, později bylo postaveno na severním okraji města.) Železniční stanice už dnes neslouží osobní dopravě, proto lidé musí dojíždět na jiná železniční nádraží v okolí (Ostrava, Bohumín, Dětmarovice, Karviná, Havířov) mohou si vybrat, ale poloha Orlové v blízkosti Dětmarovic jasně napovídá, že lidé dojíždějí na nádraží do Dětmarovic, které je navíc nejblíže a s Orlovou spojeno MHD.

     Písemně je první zmínka města Orlová doložena už v roce 1227, její bouřlivý rozvoj však byl způsoben těžbou černého uhlí do 19. století. V roce 1908 se Orlová stala městečkem a v roce 1922 městem. Městský národní výbor vznikl v roce 1960. Od roku 1909 byly městečkem i Lazy. K městu patří části obce Lazy, Lutyně, Město, Poruba.

    

 Jízdní řád MHD Orlová                            Odstavené vozy v prostorách orlovského autobusového nádraží

Vývoj městské dopravy

     Přes Orlovou vedly dvě tratě úzkorozchodných tramvají, které spojovaly Ostravu s Karvinou. Od 6. dubna 1909 se jezdilo po Místní dráze Ostrava – Karviná (MDOK), která vedla z Ostravy přes Petřvald a jižně od tehdejšího orlovského nádraží ke karvinské jámě Jindřich a starému nádraží v Karviné. 31. května 1913 byla také vybudována trať Slezských zemských drah (SZD) vedoucí z Karviné přes Doubravu a Kopaniny na náměstí v Orlové. 16. srpna 1913 byla zprovozněna také trať  SZD z Kopanin do Německé (dnes Dolní) Lutyně. Obě trati byly v původních trasách v provozu až do konce šedesátých let, kdy došlo k postupnému rušení celé úzkorozchodné sítě.

     18. června 1966 byl na bývalé trati SZD, již dříve zkrácené do výhybny Doubrava, Finské domky, zrušen celý orlovský úsek až do Dolní Lutyně. Tohoto ,,příkladu,, následovala i trať MDOK, která byla zkrácena dne 28. května 1967 do úseku Hranečník – Petřvald, Dělnický dům. Tím skončila tramvajová doprava na území města Orlová. Celou tíhu přepravy cestujících převzaly autobusy a vzhledem k chybějícímu železničnímu nádraží v Orlové se mají co ohánět…Škoda, že tento unikátní systém úzkorozchodných tramvají se nezachoval v provozu, v dnešní době by určitě nebyl k zahození. Vždyť opět se plánuje spojení tramvajemi mezi Hlučínem a Ostravou, kde také úzkorozchodné tramvaje kdysi hráli velkou roli. Ale uvidíme tento projekt je stále ve hvězdách.

Více informací na oficiálních stránkách dopravce: www.3csad.cz

Jste zde: