Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů od 3. září 2017 u dopravců v Moravskoslezském kraji

ODISLetní jízdní řády se pomalu blíží k svému konci a od 3. září 2017 budou spoje linek jak Dopravního podniku Ostrava a.s., ale také jiných dopravců v kraji provozovány podle ,,celoročních jízdních řádů". Na některých linkách převážně v ostravské MHD pokračují dlouhodobé výluky. Níže přinášíme přehled změn.

MHD Ostrava

Přehled změn u dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Linka č. 31

dpoPravidelný spoj s odjezdem v pracovní dny i o víkendech ve 21:48 h ze zastávky NH jižní brána je na základě požadavku ArcelorMittal Ostrava a.s. opožděn o 5 minut na 21:53 h.


Linka č. 45
Pravidelný spoj s odjezdem v pracovní dny v 18:07 h ze zastávky NH hlavní brána je na základě požadavku ArcelorMittal Ostrava a.s. opožděn o 5 minut na 18:12 h.

Linka č. 55
Víkendové a večerní spoje jsou ve směru z Polikliniky opožděny o 1 minutu a ve směru z Výškovic uspíšeny o 1 minutu. Spoje v době přepravní špičky pracovních dnů jsou uspíšeny ve směru z Výškovic o 1 minutu.

Číst dál: Změny jízdních řádů od 3. září 2017 u dopravců v Moravskoslezském kraji

Letní jízdní řády u dopravců v Moravskoslezském kraji

ODISDopravní podnik Ostrava a.s.
V době od 2. července do 2. září 2017 pojedou linky ODIS podle letních jízdních řádů. V tomto období platí omezení na většině linek MHD Ostrava. Kromě prodloužení intervalů mezi spoji v pracovní dny bude zastaven provoz na tramvajových linkách č. 6, 9 (vyjma nočních spojů), autobusových linkách č. 20, 92 a trolejbusových linkách č. 109 a 110. Oproti loňským letním jízdním řádům zůstává na základě žádosti cestujících v provozu tramvajová linka č. 10, v návaznosti na tuto je upraven provoz tramvajové linky č. 1, a dále je upraven provoz vzájemně provázaných autobusových linek č. 48, 49 a 54.

dpoPřehled změn:

Tramvajové linky:
Linky č. 1 a 10
Zachování provozu linky č. 10 o prázdninách jako před rekonstrukcí Nádražní ul., tzn. v době špičky na obou linkách intervaly 15 minut.

Autobusové linky:
Linky č. 48, 49 a 54
Na těchto linkách bude v době letních prázdnin zaveden 15 minutový interval v obou směrech. Intervaly do průmyslové zóny v době střídání směn budou zachovány.
Některé spoje linky č. 48 v době odpolední špičky v pracovních dnech budou ze zastávky Hrabová zóna jih/Hrabová Tesco ukončeny na zastávce Pískove doly. V ranní špičce pracovních dnů budou některé spoje linky č. 48 vedené ze zastávky Hrabová zóna jih na zastávce Svinov mosty h. z. přečíslovány na linku č. 54 a po její trase dojedou na konečnou zastávku Alšovo náměstí.

Číst dál: Letní jízdní řády u dopravců v Moravskoslezském kraji

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 5. března 2017

kodis2V neděli 5. března 2017 dochází k celostátní změně jízdních řádů, kdy dochází i ke změnám na linkách ODIS.

Přehled významějších změn:

Linka č. 75
zavedení nových spojů na této lince v dopoledních hodinách, kdy dojde k vytvoření hodinového intervalu.

Linka č. 290
zavedení nových spojů na lince.

Linka č. 331
zřízení nové autobusové linky v trase Ostrava,Přívoz,Sad B.Němcové – Krmelín – Stará Ves – Mošnov průmyslová zóna – Mošnov,Airport.

Číst dál: Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 5. března 2017

Změny jízdních řádu v 3CSAD

3csad noveTaké Dopravní skupina 3CSAD od 11. prosince 2016 mění v termínu celostátních změn jízdní řády. Podrobný přehled změn v jízdních řádech ostatních systému doprav naleznete v příloze.

Změny MHD Havířov
Změny MH Karviná
Změny MHD Orlová
Změny MHD Frýdek - Místek
Změny MHD Hranice

Změny POD Havířov
Změny POD Karviná
Změny POD Frýdek - Místek

Zdroj: www.3csad.cz

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 11. prosince 2016

ODISOd neděle 11. prosince 2016 dojde v souladu s celostátně platným termínem ke změnám v jízdních řádech MHD. Většina jízdních řádů zůstává svým rozsahem a časovými polohami spojů na srovnatelné úrovni jako v září letošního roku. Významnou novinkou je spuštění pilotního projektu „nástup předními dveřmi“ na dvou autobusových linkách. O předvánočních víkendech dojde ke kapacitnímu posílení na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 104, 106 a 108. V Nové Bělé dochází k přejmenování dvou zastávek a v Hlučíně bude uvedena do provozu nová zastávka.


Přehled významnějších změn
dpo

MHD Ostrava (Dopravní podnik Ostrava a.s.)

Tramvaje

  • Ukončen provoz v jednokolejném úseku tramvajové tratě kolem Místecké ulice, a to mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko.
  • Podle harmonogramu rekonstrukce Nádražní ul. očekáváme zprovoznění nově vybudované tramvajové zastávky Elektra. 
  • Z důvodu zavedení preferencí MHD na křižovatkách v oblasti Poruby a změn jízdních dob mezizastávkových úsecích v Zábřehu jsou na základě dopravních průzkumů zkráceny jízdní doby dotčených tramvajových linek.

Číst dál: Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 11. prosince 2016

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 28. srpna 2016

ODISOd neděle 28. srpna 2016 dochází ke změně jízdních řádů linek ODIS. K tomuto datu začnou na linkách MHD Ostrava platit jízdní řády pro pracovní dny bez letního omezení provozu. Na linkách MHD Opava a MHD Havířov se tato změna projeví k 1. září 2016.

Další významnou změnou je rozšíření  zastávek na znamení v tarifní zóně Ostrava XXL, tedy na území města Ostravy a přilehlých obcích.

Přehled významějších změn

Linka č. 10
trasa linky je vybranými spoji prodloužena z Výstaviště na Hranečník.

Linka č. 38
po 20. hodině jedou všechny spoje pouze v úseku Hranečník – Bartovice Pod Tratí / Nová huť Zářičí a zpět, to znamená, že neobsluhují úsek zastávek Náměstí Republiky – Hranečník.
Spoje odjíždějí ze zastávky Hranečník v pracovní dny po 20. hodině, o víkendech a státních svátcích po celý den ze stanoviště č. 3. Mimo tuto dobu odjíždějí ze stanoviště č. 6.

Číst dál: Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 28. srpna 2016

Letní jízdní řády 2016 na linkách ODIS

dpokodis2Dopravní podnik Ostrava a.s.
V době letních školních prázdnin od neděle 3. července do soboty 27. srpna 2016 pojedou linky Dopravního podniku Ostrava podle „Letních jízdních řádů“. V tomto období platí v městské hromadné dopravě některá omezení. Kromě prodloužení intervalů na většině linek MHD v době přepravní špičky bude zastaven provoz na autobusových linkách č. 20, 92, tramvajových linkách č. 6, 10 a trolejbusové lince č. 109. Tramvajová linka č. 9 pojede pouze v nočních hodinách, denní provoz bude zastaven. Nově trolejbusová linka č. 101 bude v ranní špičce posílena článkovými vozy.


Linka č. 96 - Linka je nově ukončena na zastávce Poliklinika (směr Hrabová Tesco), nástupní zastávka je Poliklinika (směr Výškovice).

Linka č. R48 - jediný ,,rychlíkový" spoj již nebude provozován.

Důl Hlubina - Nově tato zastávka bude obsluhována celodenně, končí tedy status občasné zastávky.

V době od 1. července do 31. srpna 2016 nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním řádu označené poznámkou „c“.

U několika linek dochází ke změnám jízdních řádů, které reagují na připomínky občanů, obcí, městských obvodů a Koordinátora ODIS.

Číst dál: Letní jízdní řády 2016 na linkách ODIS

Úprava jízdních řádu v ODIS Ostravsko od 1. dubna 2016

ODISOd 1. dubna 2016 dochází ke změně trasy linky č. 14 a drobným úpravám jízdních řádů na linkách č. 34, 37, 48, 53, 64, 79 a 101.

Přehled změn na jednotlivých linkách:

Linka č. 14
Bude po dobu II. etapy rekonstrukce ulice Nádražní provozována autobusy v pozměněné trase: „Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Nová radnice - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - NH učiliště - NH hlavní brána - NH jižní brána“ a zpět.

Linka č. 34
Na lince je zvýšen počet zaručených bezbariérových spojů.

Číst dál: Úprava jízdních řádu v ODIS Ostravsko od 1. dubna 2016

Změna jízdních řádů - terminál Hranečník v provozu

ODISOd 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu vedení městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové.
 
Přehled změn :
Autobusové linky  č. 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 97, 271, 383, 440, 441, 442, 531, 551 a 752 dojedou do terminálu Hranečník, kde budou ukončeny (vyjma noční linky č. 71 a linky č. 38 v pracovní dny, provozované částečně elektrobusy).

Výstup z autobusů těchto linek bude probíhat u nástupiště shodného s nástupištěm pro tramvaje a trolejbusy směřující do centra města. Přestup z autobusu na tramvaj či trolejbus tedy bude obnášet pouhý cca 10m pěší přesun z jedné hrany nástupiště na hranu protější.

Číst dál: Změna jízdních řádů - terminál Hranečník v provozu

Změny jízdních řádů v 3CSAD a Městském dopravním podniku Opava

3csad nove3CSAD
Od neděle 13. prosince 2015 vstupují  v platnosti nové jízdní řády na období 2015/2016.
Největší změny jsou v linkovém vedení MHD Karviná, kde došlo k optimalizaci linkového vedení.

Podrobný přehled změn v jízdních řádech ostatních systému doprav naleznete v příloze.

Změny MHD Havířov
Změny MHD Karviná
Změny MHD Orlová
Změny MHD Frýdek-Místek
Změny MHD Hranice

Změny POD Havířov
Změny POD Karviná
Změny POD Frýdek-Místek

Číst dál: Změny jízdních řádů v 3CSAD a Městském dopravním podniku Opava

Jste zde: