Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů a dopravců na linkách ODIS od 9. června 2019

ODISNeděle 9. června 2019 je termínem celostátních změn jízdních řádů, kdy dochází k úpravám jízdních řádů na základě požadavku objednatelů, jednotlivých obcí a cestujících. K tomuto datu rovněž dochází k zahájení provozu dopravců vzešlých z výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Bílovecko, Frýdecko-Místecko, Opavsko a Vítkovsko.

Přehled změn na linkách ODIS platný od 9. června 2019
Změny v oblastech Bílovecka, Frýdecko-Místecka, Opavska a Vítkovska včetně nových jízdních řádů jsou uvedeny níže.

Bílovecko
Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce bude příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně dopravce Transdev Morava s.r.o.

Na linkách v oblasti Bílovecka dochází jen k dílčím drobným změnám v jízdních řádech.

Jízdní řády oblasti Bílovecko platné od 9. 6. 2019

Frýdecko-Místecko
V neděli 9. června 2019 vstoupí v platnost změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka. Změny ve vedení linek se dotknou zejména relace mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, resp. páteřní relace mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem, Frenštátem pod Radhoštěm, Rožnovem pod Radhoštěm a Horní Bečvou ve Zlínském kraji.

Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce bude příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Co bude od neděle 9. června 2019 jinak?
Doprava bude ve vysoutěžených oblastech zajišťována novými nízkopodlažními autobusy s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem. Ve vozidlech bude možné hradit jízdné v hotovosti, bezkontaktní čipovou kartou ODISka a také bezkontaktní bankovní kartou.

Změny v jízdních řádech a trasování linek
V oblasti obcí Dobrá, Dobratice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty nedochází k zásadním změnám v jízdních řádech.

Pro spojení z Morávky přes Raškovice a Nižní Lhoty do Frýdku-Místku a Ostravy cestující mohou využít autobusovou linku č. 351 provozovanou nově také náhradou za původní spoje linky č. 355. Tato linka je doplněna spoji linky č. 352 nadále vedenými do areálu ostravské nové huti.

Spojení do Dobratic a Vojkovic linkou č. 357 zůstává zachováno v zásadě beze změn. Podobně se změny nedotkly ani spojení do automobilky Hyundai, jízdní řády linek č. 358, 385, 386 a dalších zůstávají zachovány v původním rozsahu.

Změn doznalo zejména spojení Ostravy a Frýdku-Místku. Je značně posílen počet rychlíkových spojů linky č. 353 jedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku po dálnici D56. Velká část spojů je následně vedena dále po lince č. 351 do Morávky. Obslužnou funkci přes město Paskov a obce Žabeň a Sviadnov zastoupí jak linka č. 351 vedená do Morávky, tak linka č. 980 vedená dále přes Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm do Horní Bečvy ve Zlínském kraji.

Linka č. 980 vznikla z původních linek dopravců Arriva Morava (původní linky 380 a 381), ČSAD Frýdek-Místek (původní linka 361) a ČSAD Vsetín (původní linky 940096 a 940097). Zejména u spojů obsluhovaných původně posledním dopravcem dojde nově k nabídnutí plnohodnotného tarifu ODIS. Nová linka č. 980 tak umožní cestujícím jednodušší cestování spoji v pravidelném intervalu, s jednotnými tarifními podmínkámi. Ve všech spojích v této trase tak budou moci cestující využívat čipovou kartu ODISka, a to jak pro platbu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobé časové jízdenky pro příslušné tarifní zóny.

V zásadě beze změny zůstávají zachovány spoje autobusové linky č. 354.

Úpravou prošly jízdní řády linek č. 383 a 387. Na lince č. 387 sloužící pro spojení obcí Lučina, Pazderna, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov s Ostravou došlo k mírným úpravám na základě reálných požadavků cestujících. Linka č. 383, dosud z Ostravy vedená do Kaňovic přes havířovské Dolní Datyně, je od 9. června 2019 prodloužena dále přes Sedliště do Řepišť. V Sedlištích linka obslouží nové zastávky Sedliště,škola; Sedliště,dolní konec a Sedliště,U Ře­pišťského lesa.

Mapa linek oblasti Frýdecko-Místecka

Změny v tarifních podmínkách
Na všech uvedených linkách bude platit kompletní tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. To znamená, že ve všech spojích bude možné využít dlouhodobé časové jízdenky nahrané na ODISce a také z elektronické peněženky ODISky hradit jednotlivé jízdné.

Upozorňujeme cestující, že při cestování v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL jsou cestující nově ve všech spojích odbaveni podle tohoto tarifu. Jedná se o území tarifní zóny 78. Výňatek tarifních podmínek je uveden níže.

Ceník jednotlivého a krátkodobého jízdného

Jízdní řády oblasti Frýdecko-Místecka platné od 9. 6. 2019

Upozorňujeme cestující, že na zde neuvedených linkách nedochází k zásadním změnám. Případné změny na ostatních linkách jsou uvedeny v samostatném přehledu změn.

Opavsko a Vítkovsko
Od 9. června 2019 dochází v oblasti Opavska a Vítkovska ke změnám v dopravní obslužnosti.

Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně dopravci ČSAD Vsetín a.s., Transdev Morava s.r.o. a částečně také ARRIVA MORAVA a. s. na mezikrajských linkách.

Co bude od neděle 9. června 2019 jinak?
Doprava bude ve vysoutěžených oblastech zajišťována novými nízkopodlažními autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem. Ve vozidlech bude možné hradit jízdné v hotovosti, bezkontaktní čipovou kartou ODISka a také bezkontaktní bankovní kartou.

Vítkovsko
Na linkách v rámci Vítkovska proběly hlavní změny již 9. prosince 2018. Od 9. června 2019 dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících a obcí.

Spoje mezi Vítkovem a obcí Melč jsou zajištěny linkami 233 a 241, které jsou všechny jednotně vedeny přes zastávku Vítkov, Lhotka, střed. V dopoledních hodinách jsou na lince 233 zavedeny nové přímé spoje, kdy již nebude nutné v Kružberku přestupovat.

Na lince 236 je nově více spojů vedeno přímo mezi Vítkovem a Budišovem n. Budišovkou, Podlesím bez nutnosti přestupu na autobusovém stanovišti v Budišově nad Budišovkou. O víkendu je přidán jeden pár spojů, který je proložen se spoji vlakové linky S33.

Spoje stávající linky 231 jsou vloženy do linky 678, která bude provozována dopravci ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Došlo zde k proložení spojů a přidání víkendového páru spojů mezi Vítkovem a Ostravou.

Opavsko
Od 9. června 2019 dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících, obcí a oběhových možností vozidel. Jízdní řády jsou až na níže uvedené výjimky provozovány bez výrazných změn.

Z důvodu zpřehlednění tras ve vedení spojů stávající linky 247 jsou spoje rozděleny do dvou linek. Linka 247 je mezi Opavou a Litultovicemi trasována přes Stěbořice a spoje vedené přes Slavkov a Dolní Životice jsou označeny jako linka 267.

Vybrané spoje linky 249 jsou mezi místními částmi Stěbořic Jamnicí a Březovou vedeny přes zastávku Stěbořice, škola a Stěbořice, střed.

Spoje vedené mezi Opavou a Kobeřicemi přes Štěpánkovice jsou z linky 255 převedeny do páteřní linky 252. V lince 255 zůstávají spoje vedené z Kobeřic dále na Strahovice, Chuchelnou a Bělou. Na základě požadavku na zajištění spojů pro zaměstnance průmyslové oblasti v Chuchelné jsou zavedeny víkendové spoje.

Je zavedeno nové spojení Suchých Lazců a Štítiny přes Nové Sedlice spoji linky 257, které zajišťují školní spoje do základní školy ve Štítině a také jako přípoje ke spojům linek S1 a R61 v zastávce Štítina, železniční stanice.

Nově jsou zavedeny nové rychlé spoje vedeny mezi Opavou, Velkými Heralticemi, Horním Benešovem a Bruntálem. Spoje jsou v Opavě navázány na vlakové spoje linky R61.

Rovněž je zavedeno nové pravidelné spojení Opavy s Novým Jičínem přes Fulnek označené jako linka 261. Spoje jsou zajištěny dopravcem ČSAD Vsetín a vybrané spoje dopravcem Transdev Morava.

Spoje linek 263 a 264 jsou ukončeny v zastávce Těškovice, střed. Zde je zajištěn přestup na spoje linek 692 a 693 do Bílovce. Vybrané spoje jsou vedeny bez přestupu, kdy dojde v Těškovicích k přeznačení autobusů.

Spoje stávající linky 269 jsou nově označeny jako linka 923 a bude zde zaveden souhrnný jízdní řád s linkou provozovanou dopravcem Arriva Morava z Olomouckého kra­je.

Na základě podpory turistického ruchu v oblasti Slezské Harty je zavedena sezónní linka 266, která bude provozována od 1. května do 30. září. Spoje linky 266 budou vedeny z Opavy přes Slavkov, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice-Deštné, Jakartovice-Bohdanovice do Leskovce nad Moravicí.

Upozornění cestujícím:
Vzhledem k nemožnosti využívání zastávky na pozemku původní dopravní společnosti je výchozí a konečnou zastávkou v Opavě od 9. 6. 2019 zastávka Opava, východní nádraží. Na zastávce Opava, východní nádraží dojde z důvodu rozdělení obsluhy stanovišť na příměstskou a městskou hromadnou dopravu ke změně v odjezdových stanovištích. Stávající stanoviště č. 1+2 a 3+4 budou sloučeny a stanoviště č. 5 bude určeno jen pro linky MHD. Nově tak stanoviště budou označeny 1 – 4.

Mapa linek oblasti Opavska a Vítkovska

Schéma stanovišť zastávky Opava východ

Jízdní řády oblasti Vítkovsko

Jízdní řády oblasti Opavsko

Upozorňujeme cestující, že na zde neuvedených linkách nedochází k zásadním změnám. Případné změny na ostatních linkách jsou uvedeny v samostatném přehledu změn.

Zdroj: www.kodis.cz

Aktualizováno 8. 6. 2019 18:02

Jste zde: