Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů v ODIS Ostravsko od 14. prosince 2014

dpoS platností od 14. prosince 2014 dochází k celostátním změnám jízdních řádů. U vybraných jízdních řádů dochází ke změnám, které reagují na připomínky občanů, obcí a městských obvodů, odboru dopravy magistrátu města Ostravy a Koordinátora ODIS. Na linkách Dopravního podniku Ostrava byl navýšen celkový počet zaručených bezbariérových spojů.

Přehled změn:

Linka č. 5
Je navýšen počet spojů v dopoledních hodinách pracovních dnů mimo přepravní špičku, je snížen počet ranních a večerních spojů o víkendech.

Linka č. 11
Poslední spoj ze Zábřehu je opožděn o 5 minut a jede až na zastávku Plynárny.

Linka č. 15
V době přepravní špičky v pracovní dny jede častěji, v 10minutovém intervalu.

Linka č. 21
Má pozměněny časy odjezdů vybraných spojů a zavedeny nové přípoje na linku číslo 41 ve Vratimově.

Linky č. 22 a 26
Mají upraveny odjezdy vybraných spojů po skončení vyučování.

Linka č. 23
Na lince se mění časy odjezdů nočních spojů.

Linka č. 31
Má o víkendech omezen počet spojů na směny a ze směn do areálu společnosti Arcelor Mittal.

Linka č. 34
Jsou pozměněny odjezdy brzkých ranních spojů pro lepší návaznost na další spoje v oblasti Hlučína.

Linka č. 41
Dva z ranních spojů nově vyjíždějí v pracovní dny ze zastávky Kotva, další spoj je veden již ze zastávky Klášterského. V ranních hodinách je provoz z Hrabůvky do Vratimova posílen jedním novým párem spojů.

Linka č. 46
Spoj v ranních hodinách v pracovní dny jedoucí z Polanky, dosud ukončený na zastávce Poruba vozovna, je prodloužený do Krásného Pole a zpět.

Linka č. 49
Vybrané spoje zajíždějí na nově vybudovanou zastávku s názvem Růžová na ulici Na Lištině v Ostravě-Hrušově. Zastávka je pouze jednosměrná směrem do Michálkovic.

Linka č. 50
Odjezdy spojů v dopoledních hodinách v pracovní dny jsou uspíšeny pro lepší návaznost na linku číslo 39 ve směru na Fifejdy.

Linka č. 51
Opoždění ranních vybraných spojů o víkendu ve směru do Plesné ze zastávky Dílny DP Ostrava.

Linka č. 55
První ranní spoj z Výškovic je uspíšen o 5 minut.

Linka č. 96
Má pozměněnou trasu, nejede přes zastávky Belikovova a Rodimcevova.

Linka č. 322
(Ostrava – Řepiště – Morávka) je v souvislosti s integrací Frýdecko-Místecka do ODIS přečíslována na linku č. 352.

Linka č. 374
je nová linka v ODIS, spojující Trnávku, Brušperk, Starou Ves nad Ondřejnicí a Proskovice s přestupním uzlem Svinov.

Linka č. 387
(Ostrava – Lučina) je sloučena s linkou 491 a vedena vybranými spoji až do Havířova.

Vlakové linky:

Linka č. S2
(Mosty u Jablunkova – Studénka) bude od 13. Dubna 2015 prodloužena vybranými spoji ze Studénky přes Sedlnice po nové trati do stanice Mošnov, Ostrava Airport.

Linka č. S3
nahrazuje linku s původním označením V3 (Bohumín – Jeseník nad Odrou).

Linka č. R7
je nová linka v ODIS, která zahrnuje všechny rychlíky Bohumín – Brno v úseku mezi Bohumínem a Suchdolem nad Odrou.

Změny v zastávkách:

Je zřízena nová jednosměrná zastávka Růžová pro linky č. 49 směrem do Michálkovic.
Jsou zrušeny zastávky Belikovova a Rodimcevova pro autobusovou linku č. 96.
Na zastávce Svinov mosty h.z. je změněno zastavování autobusů na jednotlivých stanovištích.
Zastávka Riegrova má zrušen status občasné zastávky, nově je obsluhována všemi spoji.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Aktualizováno 9. 12. 2014 10:48

Jste zde: