Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Město Kopřivnice spouští anketu o MHD

koprivnice logoKopřivnická radnice spouští anketu ohledně městské hromadné dopravy. Námět na zavedení MHD se objevil na diskuzním fóru Zdravého města a v následném celoměstském hlasování se umístil na prvním místě jako příležitost pro rozvoj Kopřivnice. Anketa poběží do konce září a její výsledky poslouží jako podklad pro rozhodování, zda tuto službu zavést či nikoliv.

koprivnice znakV Kopřivnici funguje linková autobusová doprava, která staví v různých částech města a místní spoje částečně supluje. Anketa má prověřit, jak lidé vnímají možnost zavedení vnitroměstských linek jen pro Kopřivnici a místní části. „Cílem je zjistit preference místních obyvatel a získat představu o využitelnosti MHD. Zajímá nás například, jak často a za jakým účelem by lidé MHD využívali, jaká vzdálenost zastávky od jejich domu je pro ně přijatelná, jestli by byli ochotni přestupovat nebo zda by díky této službě omezili jízdy auty,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová s tím, že průzkum vznikl ve spolupráci se zkušeným odborným řešitelem v rámci projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce financovaného z Fondu Evropského hospodářského prostoru v rámci programu Řádná správa.

„Městská hromadná doprava má řadu výhod - zejména je dostupná a oproti individuální automobilové dopravě ekologičtější. Zavedení však není jednoduchá ani levná záležitost, provoz je rovněž finančně náročný. Vedení tras a vybudování zastávek ve stísněných podmínkách místních sídlišť by se určitě dotklo parkovacích míst, z nichž některá by se musela zrušit na úkor potřebné infrastruktury. Každý nemůže mít zastávku přímo před svým domem a je otázkou, jak daleko by lidé byli ochotni dojít. Je tedy potřeba zvážit všechna pro a proti. Rádi bychom, aby dotazník vyplnilo co nejvíce obyvatel - chceme zjistit skutečné potřeby, abychom nevynaložili peníze zbytečně,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Dotazníky je možné vyplnit online bit.ly/mhdkoprivnice nebo v tištěné podobě. Vytištěné dotazníky jsou zájemcům k dispozici na informacích městského úřadu, ve všech pobočkách městské knihovny a v informačním centru. V místních částech v Hostinci u Horáků, v Pohostinství Katolický dům Lubina, v Hostinci a Potravinách Mniší a v komunitním centru Vlčovjan. Na všech uvedených místech lze vyplněné dotazníky rovněž odevzdat. „Všem občanům, kteří věnují vyplnění dotazníku pár minut svého času, předem moc děkujeme,“ uzavřela Ivana Holubová.

Zdroj: Tisková zpráva města Kopřivnice.

Aktualizováno 2. 10. 2023 18:32

Jste zde: