Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 1. září 2022

kodis2Od 1. září 2022 dochází na linkách MHD v Ostravě ke změnám jízdních řádů, respektive prázdninové jízdní řády budou na některých autobusových linkách pokračovat i během školního roku. Nejvýraznější úspory provozu / omezení nastává v trolejbusové dopravě, kdy bude zaveden špičkový 15minutový interval s výjimkou linky č. 104, která ve špičku bude jezdit stále co 10 minut a linek č. 108 a 109, kde bude interval 20minutový. V tramvajové dopravě dochází ke zkrácení trasy – tedy úspoře na lince č. 3. V průběhu září je doprava ovlivněna také několika stavebními omezeními a rekonstrukcemi, jmenovitě: Uzávěra ulice Valchařské, kde má docházet k výstavbě nabíjecí stanice pro elektrobusy, která však okem kolemjdoucího po dvou měsících neprobíhá. Uzávěra ulice Frýdecké v Šenově, rekonstrukce ulice Bohumínské. V tramvajové dopravě stále probíhá rekonstrukce mostu na ul. Plzeňské a výměna výhybek ve výhybně Vřesina.

dpoZměny na linkách MHD v Ostravě:

Linky č. 6, 20, 82, 99 a 109
Dochází k obnovení provozu zmíněných linek. Linka č. 20 zahájí svůj provoz 19. září 2022.

Linka č. 3
Linka v době mimo přepravní špičku bude ukončena ve směru na Poruba, vozovna na konečné zastávce Hulváky.

Linka č. 5
Provoz této linky je zastaven z důvodu pokračující výluky.Linka je plně nahrazena NAD.

Linka č. 6
Linka bude provozována v 20 minutovém intervalu.

Linka č. 29
Linka jezdící v trase Hranečník - Šenov, náměstí. Krom této trasy na lince budou zavedeny spoje v trase Hranečník - Radvanice, Ludvíkova (náhrada za trolejbusovou linku č. 101).

Linka č. 37
Linka bude vedena nově v trase Poruba, Studentské koleje - Náměstí Republiky. Ze zastávky Českobratrská pojede linka po ulici Hornopolní (jak trolejbusové linky) na konečnou zastávku Náměstí Republiky. Zpět ze zastávky Náměstí Republiky opět po Hornopolní ulici až po zastávku Pivovar a dále po své trase.

Linka č. 38
Linka bude celotýdně vedená v trase Nová huť Zářičí - (Bartovice, Pod Tratí) - Hranečník. Linka nebude nově obsluhovat úsek Zvěřinská - Náměstí Republiky.

Linka č. 43
Na této lince dojde k rozšíření trasy u vybraných spojů. Vybrané spoje po příjezdu na zastávku Duha směřující na konečnou zastávku Poruba, Opavská se otočí na kruhovém objezdu níže pod zastávkou Duha a pokračují zpět a dále nově obslouží zastávky Jana Šoupala, Heyrovského, Bedřicha Nikodéma, Dílny DP Ostrava, Josefa Skupy a dále na konečnou zastávku Poruba, Opavská.

Trasa na konečnou zastávku Svinov, mosty: ze zastávky Karola Šmidkeho vybrané spoje linky dále obslouží zastávky Josefa Skupy, Dílny DP Ostrava, Bedřicha Nikodéma, Heyrovského, Jana Šoupala, poté jede na kruhový objezd pod zastávkou Duha otočí se na něm, obslouží zastávku Duha a dále pokračuje po své trase na konečnou zastávku Svino, mosty.

Linka č. 51
Dojde ke zkrácení trasy celotýdně na úsek Plesná - Dílny DP Ostrava. Nově linak neobsluhuje úsek Bedřicha Nikodéma - Svinov nádraží

Linka č. 76
Linka je nově vedena v trase Svinov, mosty - Klimkovice, Hýlov, Sanatoria a mezi zastávkami Polanka, U cihelny a U Dluhoše přes zastávky Horní Polanka na ul J. Šamala a přes zastávky Horní Polanka a Polanka, střed na ul. 1. května.

Linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
Linky jsou ukončeny na zastávce Sad B. Němcové. Linky neobsluhují zastávku Křižíkova.

Linky č. 3, 11, 12, 17, 18, 26 a 59
Z důvodu pokračující rekonstrukce mostů na ul. Plzeňské výluky a změny tras dotčených linek pokračují až do 16. září 2022.

U trolejbusové dopravy dochází k zavedení špičkového 15 minutového intervalu, krom linky č. 104, která má stále 10 minutový interval ve špičce a linky č. 108 a 109, které budou ve špičce vedené v 20 minutovém intervalu.

Linka č. 101
Dochází k zkrácení trasy Hlavní nádraží - Hranečník. Linka nově nebude obsluhovat úsek U Švasty - Radvanice, Ludvíkova.


Změny jízdních řádu u příměstských linek v Moravskoslezském kraji platné od 28. srpna 2022 naleznete zde.

Aktualizováno 24. 8. 2022 13:17

Jste zde: