Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

V Jihomoravském kraji jezdí nový dopravce – ČSAD Ústí nad Orlicí

Od 1. října 2021 vzešly v platnost další nově uzavřené smlouvy na obslužnost regionálních linek v Jihomoravském kraji v rámci Výběrového řízení IDS JMK – části 1 – 34. Tentokrát se jedná o části 13-16, kdy jde o výkony za více jak 600 milionů korun. Jedná se o výkony na většině linek na Blanensku a na více jak polovině linek na Boskovicku, celkem v pracovních dnech o 48 kurzů. Jedná se o linky č. 152, 157, 162, 167, 222, 226, 230-235, 240, 250, 252-253, 256, 258-262, 301 a 313.

O tyto části VŘ se ucházeli dopravci ZDAR, ČAD Blansko, Busline-Tarmak nebo ČSAD Ústí nad Orlicí. Vítězem se stal dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí z koncernu ICOM transport, který tak nahradil ČAD Blansko, který v těchto oblastech byl silným hráčem mnoho let, ještě i za dob veřejné linkové dopravy (VLD) v minulém století. Tento dopravce zcela na regionálních linkách v kraji skončil, cestující s ním už jezdí pouze na linkách MHD v Blansku a Adamově.

18.9.2021  Boskovice aut. st.

18.9.2021  Boskovice aut. st. (1)
Odstavené autobusy v Boskovicích na místním autobusovém nádraží.


V průběhu II. poloviny měsíce září už začaly být nové autobusy Iveco vidět odstavené ve všech uvedených oblastech tak, aby si je řidiči převzali poslední zářiový den. Využita byla volná místa v obcích nebo městech. Autobusy stály například v Knínicích, Rudici a Otinovsi, u ředitelství ČKD v Blansku, nebo například v areálu firmy Bodos v Boskovicích. Dne 18. září 2021 stály také na autobusovém nádraží v Boskovicích, a to Setra 415 LE business RZ 6E8 1062 a Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid RZ 6E8 1078. Navíc se zde potkaly s tehdy jezdícími autobusy dopravce Čad Blansko Iveco Crossway 12 M PRO RZ 1BY 6169 a Iveco Crossway LE12 M LINE RZ 1BL 4279, které vlastně nahradili, a nadále jezdící SOR CNG 12 RZ 9T9 0542 dopravce Arriva Morava z linky 261. Dále zde stály již v novém face-liftu autobusy Iveco Crossway LE LINE 12M RZ 2BS 7122+25 dopravce DOPAZ, který má od 1. října 2021 taktéž nově uzavřenou smlouvu na linky v oblasti Jevíčka a Boskovic. Obhájil tak svou pozici tam kde již do září jezdil.

Další dvě fotografie jsou porovnáním minulosti a současnosti.

2021 09 30@@2BF 8694@Rájec Jestřebí, žst.
Na zastávce stojí na konečné Rájec Jestřebí žel. stanice Iveco Crossway 12 M RZ 2BF 9594 na lince č. 240 na kurzu 24002 ve 12.40h. poslední den provozu dopravce ČAD Blansko ve čtvrtek 30. září. 

8.10.2021  6E8 1065  Rájec Jestřebí žel. st.
Tato fotografie je pořízena ve stejný čas na stejném místě, ale až v pátek 8. října, kdy zde již stojí pod novým dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí zde pravidelně jezdící Setra 415 LE business RZ 6E8 1065.

Další dvě fotografie jsou pořízené na náměstí v Černé Hoře, kde je zachycen SOR C 12 RZ 8B9 5641 na lince č. 235 kurzu 23503 taktéž poslední den provozu dopravce ČAD Blansko.

2021 09 30@@8B9 5641@Černá hora nám

Poslední jízda


Provoz dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí
Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí pořídil pro tyto oblasti úplně nové autobusy, které jsou v jednotném barevném provedení i vybavení dle standardů IDS JMK, o kterých jsme psali v jiných článcích - jako autobusy u konkurenčních dopravců na Kyjovsku, Hodonínsku, Znojemsku a Tišnovsku. ČSAD však nenakoupil autobusy výrobců SOR ani Iveco, ale 51 autobusů značky Setra 415 LE business a 4 autobusy MILD – hybridní autobusy Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid. S tímto typem autobusů se mohli doposud cestující setkat pouze na dálkové lince 815 na Znojemsku. Autobusy Setra mají RZ 6E8 1043-45, 6E8 1047-48, 6E8 1052-65, 6E8 1071, 6E8 1079-84, 6E8 1086-87, 6E8 1089-92, 6E8 1185, 6E8 1247-58, 6E8 1207-11, 6E9 3097. Jezdí rovnoměrně na všech výše uvedených linkách. Mercedes-Benz pak RZ 6E8 1068-69, 1106 a 1178.Ty jezdí nejčastěji na kurzech linek č. 231, 234, 240, 250 a 260. Provozovna dopravce je v Jevíčku.

2.10.2021  6E8 1257  Kuřim žel. st.
Autobus Setra LE 415 business vyfotografovaný v zastávce Kuřim žel. st.

2.10.2021  6E8 1209  Blansko aut. st. 2.10.2021  6E8 1191  Blansko aut. st.
2.10.2021  6E8 1186  Blansko aut. st. 2.10.2021  Interiér

Provoz autobusů ICOM na nádraží v Blansku ukazuje 5 fotografií ze soboty 2. října 2021. Jedná se o autobusy Setra 415 LE business a interiér jednoho z těchto autobusů.

Samostatnou fotografií je pak zachycení autobusu Setra 415 LE business RZ 6E8 1055 v Králově Poli nádraží dne 1. října Jedná se o linku č. 301, kde vznikl nový autobusový kurz 30109, který byl přiřazen právě k boskovicku. Jedná se o jediný kurz této linky, kde nejezdí dopravce ZDAR, a zároveň je tak trošku „předzvěst budoucnosti“, jelikož dopravce ICOM vyhrál právě provoz na této lince, jehož smlouva vzejde v platnost zřejmě od prosince příštího roku.

1.10.2021  6E8 1055  Brno Královo Pole nádr.

11.10.2021  6E8 1181  Skalice nad Svitavou žel. stanice
Na první stojí u železniční stanice ve Skalici nad Svitavou na lince č. 258 na kurzu 25801 Setra RZ 6E8 1181. Zajímavostí je, že dříve u dopravce ČAD Blansko zde jezdil minibus Stratos.

11.10.2021  6E8 1106  Boskovice aut. stanice
Odstavené autobusy obou typů autobusů u nového dopravce – Mercedes-Benz  RZ 6E8 1106 na lince č. 234 na kurzu 23403 a Setra RZ 6E8 1211 – záložní autobus dopravce.

15.10.2021  6E8 1185  Benešov
15.10.2021  6E8 1060  Lažánky 15.10.2021  6E8 1064  Lažánky

Další tři fotografie jsou ze dne 15. října 2021. První fotografii zobrazuje autobus Setra LE 415 business RZ 6E8 1185 na lince 262 v Benešově, který zde vyčkává na přípoj. Na druhé a třetí fotografii jsou zachyceny autobusy Setra na linkách č. 167 a 232 v Lažánkách, konkrétně vozy RZ 6E8 1060 a 6E8 1064. Na třetí fotografii čeká na svůj čas odjezdu vůz RZ 6E81065 na lince 240 ve Sloupu. 

Poslední dvě fotografie ze dne 8.10. jsou pořízené u areálu dopravce ČAD Blansko v Nádražní ulici. Dopravce zde udělal na parkovišti „hřbitov“ již nejezdících vozů z regionálních linek, které zde čekají na svůj osud – pravděpodobně jako na jaře prodej překupníkovi, který je dále rozprodá soukromníkům.

8.10.2021 Blansko Nádražní ul.

2021 10 08@@1BL 4279@Blansko Nádražní ul.

Aktualizováno 28. 10. 2021 11:35

Jste zde: