Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Jihomoravští dopravci v některých oblastech začali od května jezdit podle nově uzavřených smluv

idsjmkNa začátku dubna 2021 byly uzavřeny smlouvy pro zbývající části výběrového řízení IDS JMK na dopravní obslužnost regionálních autobusových linek v Jihomoravském kraji v částech 1-34.

Pevné smlouvy jsou uzavřené od 1. května 2021 do 30. září 2030 s následujícími dopravci . Na všech kurzech linky č. 201 a části výkonů linky č. 157 místo dopravce ČAD Blansko nově jezdí dopravce BDS - BUS. Na linkách v oblastech Veselsko, Hodonínsko a Strážnicko místo dopravce VYDOS BUS jsou dva dopravci – ČSAD Kyjov Bus a ČSAD Hodonín. I nadále obhájili svoje oblasti tito dopravci. BDS BUS na linkách na Bítešsku a Pozořicku, Tourbus na Vyškovsku, Čsad Tišnov na Tišnovsku a Kuřimsku, ČSAD Kyjov Bus na Kyjovsku. Jedná se o části číslo 1 – 5, 11-12, 22, 30, 32-33.

2021 05 07@@6J7 1608@Židenice nádraží
Autobusy SOR CN 12 vyfotografované na zastávce Židenice nádraží.

Ve zbývajících oblastech (23 částí z celkových 34) se nepodařilo vše řádně vysoutěžit nebo včas uzavřít pevné smlouvy ani tentokrát. Proto Jihomoravský kraj uzavřel s dopravci v rámci provizoria dočasné smlouvy od 1. května .2021 s platností maximálně 1 rok. Provizorní smlouvy byly až na výjimky uzavřeny s těmi samými dopravci, kteří jezdili dané linky/kurzy. Výjimkou jsou pouze výkony za ČAD Blansko na Boskovidsku (přebírá ZDAR), a na Vyškovsku (přebírá Vydos Bus). Dále pak výkony za Vydos Bus na Hustopečsku a Břeclavsku (přebírá Bors Bus). Bors Bus má přibližně o 10 kurzů denně větší vypravenost a nová vozidla nenakupuje, proto na vybrané kurzy začal zpět nasazovat nejstarší vozy Iribus Crossway 12 M z let 2008 a 2009. Do pravidelného provozu se také vrátila jedna ze čtyř ještě existujících Karos C 954 E.1360 v IDS JMK RZ: 4B2 7572, a to na linku č. 165 na celodenní kurz 16503, jak vidíte na fotografii níže, pořízené dne 6. května 2021 na konečné Pohořelice nám.

2021 05 06@@4B2 7572@Pohořelice
Karosa C 954 E v Pohořelicích na lince č. 165. 


Změny na linkách IDS JMK v rámci VŘ
Jak již je zmíněno na začátku tohoto aktualizovaného článku, kde se dozvíte také podrobnosti, KORDIS JMK využil výběrového řízení k zavedení novinek nebo provedení větších změn v provozu regionálních linek. Z důvodu částečného provizoria vzešly od 1. května v platnost pouze vybrané změny. Ty se týkají například linek č. 157, 201 a 210 v souvislosti se zrušením linek č. 202 a 216. Dále například zavedení cyklo-busů na linkách č. 201 a 261, a také úprava trasy a zavedení spojů „na zavolání“ na lince č. 240.

2021 05 02@@6J7 1603@Stará Osada
Iveco Crossway LE 12 M LINE s cyklovlekem.

V rámci výběrového řízení došlo i ke změnám v obězích dopravců v některých oblastech, jde však spíš o menší prohozy spojů mezi dopravci nebo kurzy. Nově tak například na linkách č. 105, 501 a 504 jezdí vybrané spoje dopravce Adosa (místo ČSAD Tišnov a BDS BUS). Dopravce BORS Bus například nově jezdí jedno-spoje na linkách č. 106, 664 a 668.


Postupné nasazování nových autobusů do provozu (stav k 5. května 2021)
Jak jsme již psali v minulých aktualizacích tohoto článku, dopravci postupně obnovují svůj vozový park. Aktuálně jezdí po kraji již 61 nových autobusů v jednotném provedení a vybavení.

Dopravce ČSAD Kyjov Bus obdržel v 1. čtvrtletí letošního roku 7 autobusů Iveco Crossway LE 12 M LINE RZ: 2BF 2351-57. Prvních pět začalo jezdit od března a jezdí na všech „kyjovských“ linkách . Další nové autobusy pak obdržel v dubnu – RZ: 2BF 2801-14. Těchto 14 vozů začalo jezdit na linkách č. 920, 931 až 935 na Strážnicku a Veselsku.

Dopravce ČSAD Hodonín obdržel ve II. polovině dubna zařadil 24 autobusů SOR CN 12 RZ: 2BL 5446-49, 2BL 9943-45, 2BL 9947-48, 2BL 9967-68, 2BL 9970-71, 2BL 9973-82, 2BM 0128 pro oblasti Veselsko a Hodonínsko hlavně na linkyč.  663, 910, 911, 930 a 935.

K dopravci BDS-BUS dorazil první autobus v lednu 2021. Nový Iveco Crossway LE 12 M LINE obdržel RZ: 6J6 0285 a byl přidělen do provozovny Velká Bíteš. Vyjel poprvé na linku č. 163 (Tišnov-Velká Bíteš nám.) v neděli 7. března 2021. Dále pak byl nasazovaný na linku č. 163, nebo občas na linky č. 401 (Brno-Velká Bíteš nám.) a č. 402 (Brno-Veverské Knínice). Na fotografii níže je zachycen dne 21. dubna 2021 na náměstí ve Velké Bíteši na lince č. 163.

2021 04 21@@6J6 0285@Velká Bíteš náměstí
Autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE vyfotografovaný na náměstí ve Velké Bíteši.

Ve II. polovině dubna dorazilo do BDS Busu dalších 12 nových autobusů pro oblast Jedovnicko určené na linky č. 157 a 201. Jedná se 7 autobusů Iveco Crossway LE 12 M LINE RZ:  6J71601 až 6J7 1607 a 5 autobusů SOR CN 12 RZ:  6J7 1608 až 6J7 1612. Fotografie níže jsou pořízené na konečné Židenice nádraží a Velká Klajdovka na lince č. 201.

2021 05 07@@6J7 1601@Židenice nádraží
Autobusy Iveco Crossway LE 12 M LINE vyfotografované na konečné zastávce Židenice nádraží.

2021 05 07@@6J7 1606@Velká Klajdovka
Autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE vyfotografovaný na zastávce Velká Klajdovka.

Dopravce také nově zajišťuje provozní zálohu IDS JMK na stanovišti Brno Židenice Stará Osada, jak dokumentuje fotografie níže, pořízená dne 1. května 2021, kdy na zálohu byl nasazen nový autobus SOR CN 12 RZ: 6J7 1611.

2021 05 01@@6J7 1611@Stará Osada
SOR CN 12 vyfotografovaný v Brně Židenicích na Staré osadě.

Dvě fotografie také zobrazují interiér obou typů nových autobusů. Na první pohled je patrné, že autobusy mají nově dva prostory pro osoby na invalidním kočárku nebo maminky s kočárkem. Dále pak autobusy mají například dva LCD monitory.

2021 05 07@@@Interiér Sor
Interiér autobusu SOR CN 12.

2021 05 02@@@Interiér Crossway
Interiér autobusu Iveco Crossway LE 12 M LINE.

Tři nové autobusy Iveco Crossway LE 12 M LINE RZ: 2BS 7171-73 dorazily také k dopravci DOPAZ pro provoz na linkách č. 253 a 277.


Předisponování a vyřazování autobusů
Největší změny jsou u dopravce Vydos Bus. Ten má více jak o polovinu výkonů méně než doposud. Z tohoto důvodu z provozu z různých provozoven vyřadil 9 autobusů Irisbus Crossway 12 M z let 2009 – 2012 a 7 autobusů Iveco Crossway různých podtypů z let 2014 až 2016. Dále pak prodal dopravci ZDAR na Boskovidsko šest autobusů Irisbus Crossway LE 10,8/12 M RZ: 9B5 5080-81, 9B5 5084, 9B5 5088-90. Na provizorně získané Vyškovsko pak Vydos Bus přesunul 5 autobusů Irisbus Crossway 12 M a 9 autobusů Iveco Crossway LE 12 M LINE z různých provozoven. Došlo tak k velkých „šachům“ s vozy napříč všemi oblastmi a provozovnami tohoto dopravce.

Z důvodu provizorních smluv došlo k navýšení výkonů dopravce ZDAR na Boskovidsku. Kromě výše uvedeného odkupu šesti autobusů od Vydos Busu, jezdících na linkách č. 234, 261 a 262, zakoupil ještě jeden – původně předváděcí autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE RZ: 5E2 9216, který jezdí na lince č. 261, a je první Crossway v IDS JMK, který má osazen na zadní stěnu autobusu cyklonosič na přepravu 5 kol – viz. fotografie níže, pořízená dne 1. května na autobusovém nádraží v Boskovicích.

2021 05 01@@5E2 9216@Boskovice AS
Autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE v Boskovicích.

Dále zde pak ZDAR přesunul jeden autobus SOR C 12 RZ:  4J9 4231 z oblasti Ždáru nad Sázavou, a vybavil jej také cyklo-nosičem na zadní stěnu autobusu, a také dva autobusy SOR C 10.5 RZ: 4J9 4219 a 4J9 4224 z linky č. 253. Vše ukazují dvě fotografie níže, pořízené dne 1. května na autobusovém nádraží v Boskovicích.

2021 05 01@@4J9 4224@Boskovice AS

2021 05 01@@4J9 4231@Boskovice AS
Autobusy SOR C 10.5 dopravce ZDAR.

Změny se týkají i dopravce ČAD Blansko. Také u něj došlo k úbytku více jak poloviny výkonů v IDS JMK. Proto prodává na internetu větší množství autobusů Irisbus a Iveco z let 2009 až 2015. Ostatní autobusy z prohraných oblastí přešly už jen do jeho jediné garáže v Blansku. Dne 1. května například na lince č. 233, novém přejezdovém cyklo-kurzu 23202, jezdil Iveco Crossway 12 M LINE RZ: 1BB 3740, původně jezdící na lince č. 235. Zachycen je v Blansku v zastávce Svitavská.

2021 05 01@@1BB 3740@Blansko Svitavská
Iveco Crossway 12 M LINE dopravce ČAD Blansko.

Kompletní průběh výběrového řízení naleznete zde.

Aktualizováno 18. 5. 2021 7:58

Jste zde: