Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Kolejový trojúhelník Semilasso v Brně je již po rekonstrukci

V pondělí 22. března 2021 zahájily Brněnské vodárny a kanalizace dlouho očekávanou rekonstrukci kolejového trojúhelníku Semilasso, spojující ulice Kosmovu a Palackého třídu v Králově Poli.

Havarijní stav komunikací, chodníků i tramvajové trati už dlouho trápí brněnské řidiče, obyvatele Králova Pole i Dopravní podnik města Brna (dále jen DPMB). Viditelně nejhorší byly propadené panely a dlažební kostky na silnicích. Oprav za 42 mil. Kč se tak postupně v průběhu letošního roku dočkají komunikace, chodníky, kanalizace, vodovod, 350m dvoukolejné tramvajové trati i trolejové vedení. DPMB využije odklonů šalin a vymění staré ojeté koleje i ve smyčce Královo Pole nádraží. Vše ukazují fotografie níže.

2021 03 23@1643@@Semilasso
23.3.2021   Semilasso (1) 23.3.2021   Semilasso

Práce jsou rozděleny do několika etap, které neustále zhotovitel mění. Posunul se už i termíny zahájení, který měl původně být 8. března. Součástí I. etapy jsou práce na kanalizaci a vodovodním řadu v samotném trojúhelníku. Dělníci pracují pouze na komunikacích mimo tramvajovou trať. Uzavírka se tak týká pouze veřejné dopravy, která musí mezi Semilassem a ulicí Husitskou jezdit po okolních komunikacích.MHD jezdí bez větších omezení. Autobusové linky č. 44 a 53 objíždívýkopy po tramvajových kolejích. Objíždění stavebních úseků se týká i trolejbusové linky č. 30, která jezdí místy mimo trolejbusové vedení, a na kterou tak DPMB nasadil parciální trolejbusy Škoda 26 Tr. Ty jezdí z Králova Pole na bateriový pohon až do zastávky Skácelova, kde se za pomoci speciální „střížky“ na trolejovém vedení automaticky na-trolejovávají. Vše ukazují fotografie níže.

2021 03 23@3301@@Semilasso

2021 03 23@3307@@Skácelova


Dne 9. dubna odstartovala již II. etapa výluky Semilasso. Stavební práce se postupně rozšířily do dalších míst Palackého třídy a Kosmovy ulice, zatím stále mimo tramvajové koleje. Linky č. 30, 44 a 53 začaly ve směru do centra jezdit odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou, kam byla přesunuta zastávka Semilasso. Vypravenost linky č. 30 zajišťovaly místo trolejbusů autobusy, vypravené z vozovny Medlánky, a to výhradně Irisbus Crossway LE 12 M CITY ev. č. 7801 – 7819. Fotografie níže zobrazují krkolomný výjezd autobusů z úzké Metodějovy ulice na Palackého třídu, provoz autobusů na lince 30, postup výkopových prací a linku č. 44 v ulici Božetěchova.

2021 04 12@7804@7B3 3914@Palackého třída 2021 04 12@2368@BZM 86 62@ul. Metodějova
2021 04 12@2384@9B4 44081@ul. Božetěchova 2021 04 12@7027@1BC 1543@ul. Metodějova

 

12.4.2021   Palackého třída


Další postup stavebních prací 
Dne 18. dubna 2021 odstartovala III. Etapa výluky, která už do provozu zasahovala razantněji. Došlo k uzavření ulice Kosmovy směrem z centra včetně tramvajové tratě a Palackého třídy v obou směrech mezi kolejovým trojúhelníkem a odbočkou do Metodějovy ulice. V prvních dnech byla kompletně až na podloží odstraněna tramvajová trať v ulici Kosmově. 

Zůstalo v platnosti dopravní opatření z etapy II. Autobusový provoz ulicemi Metodějovou a Božetěchovou se však rozšířil na oba směry. Nově jezdily odklonem také autobusové linky mezi vozovnou Medlánky a nádražím v Králově Poli ulicemi Sportovní a Novoměstskou (linky č. 41, 71, N91) a ulicemi Hradeckou a Srbskou (linka N90). Linky vynechávaly zastávky Semilasso a Tylova, odklon byl pouze ve směru do Králova Pole. Tramvajová linka č. 6 jezdila ze zastávky Semilasso odklonem do vozovny Medlánky, vynechávala tak konečnou zastávku Královo Pole nádraží. Z důvodu přestupní vazby na šaliny regionální linka č. 301 ve směru do Brna zajížděla do zastávky Řečkovice.

Postup stavebních prací mapují fotografie níže ze dne 10. června a 17. června 2021. Jedná se o hlavně o stavbu nové tramvajové tratě v trojúhelníku a dokončovací práce na komunikacích.

10.6.2021   Semilasso (1) 10.6.2021   Semilasso
2021 06 10@1715@@Semilasso 2021 06 10@1077@@Semilasso

Fotografie č. 1 - 2: Postup stavebních prací na kolejovém křížení Semilasso.
Fotografie č. 3: Stavebním a jednokolejným úsekem projíždí tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1715 na lince č. 6. 
Fotografie č. 4: Stavebním a jednokolejným úsekem projíždí tramvaj ČKD  K2.P ev. č. 1077 vyjíždějící tudy z vozovny Medlánky na linku č. 8.

17.6.2021   Semilasso

 

17.6.2021   Semilasso (1) 17.6.2021   Semilasso (2)
17.6.2021   Semilasso (3) 17.6.2021   Semilasso (4)

Postup stavebních prací na kolejovém křížení Semilasso.

2021 06 17@1714@@Semilasso
Přenosnou výhybkou Kalifornian právě vjíždí na jednokolejný úsek tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1714 na lince č. 6.

2021 06 17@1215@@Semilasso
Stavebním a jednokolejným úsekem projíždí tříčlánková tramvajová souprava na lince č.1, složená z vozů ČKDT6A5 ev. č. 1205+1206+1204. Červen byl zároveň posledním měsícem provozu těchto kapacitních souprav na této lince.


4. etapa výluky
V rámci čtvrté etapy došlo na 5 dnů ke kompletní uzavírce celého kolejového trojúhelníku Semilasso pro všechny druhy dopravy, s výjimkou průjezdu od Kosmovy ulice směr Řečkovice. Šlo o období od 2. do 6. července 2021. Výluka se konala hlavně pro to, aby DPMB napojil úsek tramvajové trati od ulice Kosmovy do Palackého třídy a zrušil jednokolejný úsek, a odpojil budoucí opravovaný úsek – od Řečkovic ke křižovatce.

5.7.2021 (1)
5.7.2021 (2) 5.7.2021

Postup stavebních prací na kolejovém křížení Semilasso ze dne 5. července 2021

Autobusové a jedna trolejbusová linka objížděly tuto uzavírku okolními ulicemi – ulicemi Metodějovou a Božetěchovou, resp. Žitnou a Novoměstskou. Zajímavě byla řešena tramvajová doprava. Na obou koncích trojúhelníku byla úvrať. Tramvajová linka č. 1 tak byla plně obsluhována pouze obousměrnými vozy KT8D5R.N2 a KT8D5N a rozdělena na dvě větve: Pisárky-Semilasso (ukončena mezi zastávkami Husitská a Semilasso před křižovatkou s ulicí Metodějovou) a Řečkovice-Semilasso (ukončená tam kde je zastávka linky 1 od Řečkovic). Na obou koncích byla zřízena zastávka „Semilasso“ a cestující mezi nimi přecházeli pěšky. Tramvajová linka 6 jezdila z Ústředního hřbitova pouze na Českou a dále odklonem po lince č. 12 do Králova Pole do smyčky Červinkova. Zároveň dostal DPMB „zelenou“ od Drážního úřadu a na linku č. 30 tak konečně mohly být nasazovány místo autobusů parciální trolejbusy Škoda 26 Tr.

2021 07 06@1709@@Semilasso 2021 07 06@1737@@Semilasso
2021 07 06@1733@@Semilasso 2021 07 19@1201@@Kosmova ulice

Fotografie č. 1: Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1709 na provizorní konečné zastávce Semilasso.
Fotografie č. 2: Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1737 na provizorní konečné zastávce Semilasso.
Fotografie č. 3: Tramvaj ČKD KT8D5N ev. č. 1733 na provizorní konečné zastávce Semilasso.
Fotografie č. 4: Třívozová souprava tramvají ČKD T6 vedená vozem ev. č. 1201, projíždí ulicí Kosmova..


5. etapa výluky
V rámci páté etapy od 7. července do 8. srpna 2021 byla uzavřena část kolejového trojúhelníku od Řečkovic po křižovatku ve směru do centra pro všechny druhy dopravy, a z Palackého třídy po křižovatku v obou směrech pro všechny kromě tramvají. Autobusové a jedna trolejbusová linka jako doposud objížděly tuto uzavírku okolními ulicemi – ulicemi Metodějovou a Božetěchovou, resp. Žitnou a Novoměstskou. Tramvajová linka 1 byla i nadále rozdělena na dvě větve. První byla z Pisárek k Semilassu a odklonem do Králova Pole nádraží, druhá pak s provozem obousměrných tramvají KT8D5 ze Semilassa do Řečkovic (označení x1). Na svou trasu do Králova Pole nádraží se zároveň vrátila i linka č. 6.

11.7.2021 (1)

11.7.2021
Postup stavebních prací na kolejovém křížení Semilasso ze dne 11. července 2021

2021 07 06@3305@@ul. Metodějova
19.7.2021 19.7.2021 (1)

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 26 Tr ev. č. 3305 projíždí Metodějovou ulicí.
Fotografie č. 2 a 3: Postup stavebních prací na kolejovém křížení Semilasso ze dne 19. července 2021.

2.8.2021
Zrekonstruovaná křižovatka Semilasso ze dne 2. srpna 2021.

Aktualizováno 17. 8. 2021 7:34

Jste zde: