Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Odstartovala II. etapa stavby v ulici Žabovřeské v Brně

V lednu 2021 byla zahájena II. etapa stavebních prací v ulici Žabovřeské v Brně, která potrvá dva roky. První stavební práce spočívaly ve vytrhávání kolejnic a panelů tramvajové tratě linky č. 1, která musí nové čtyřproudé komunikaci v této ulici, kterou projede denně průměrně 40 tisíc vozidel. Stavební práce budou stát více jak 2 mld. Kč.

18.2.2021  II. etapa ulice Žabovřeské (1)

V únoru byly zahájeny práce na ražbě tramvajového tunelu v této ulici, kam bude převeden provoz tramvají. V úterý 9. února se konal první zkušební odstřel ve skále, kterou tunel povede. Technici pracovali pouze s minimálním množstvím trhaviny, a tak doprava v ulici nebyla omezena. Se souhlasem majitelů byly na tři místa a objekty instalována seismická čidla, aby změřila, jaký vliv budou mít odstřely při ražbě tunelu na zónu ovlivnění. Jednalo se o domy v ulici Ludvíka Podéště, v Preslově a Hroznové ulici na Masarykově čtvrti. Dále pokračovaly terénní práce ve svazích podél skal a nad nimi. Stavební práce zobrazují fotografie ze dne 18. února 2021

18.2.2021  II. etapa ulice Žabovřeské (2) 18.2.2021  II. etapa ulice Žabovřeské (3)
18.2.2021  II. etapa ulice Žabovřeské (4) 18.2.2021  II. etapa ulice Žabovřeské

Postup stavebních prací ze dne 18. února 2021.

Samotná ražba začne v březnu letošního roku, kdy stavaři vyrazí půlkilometrový tunel, který vytvoří jeden tubus. Dokončených střeleckých prací se předpokládá v listopadu. Tramvajová trať bude sedm metrů široká. Šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu bude minimálně 1,43 metru, tramvaje tudy pojedou až 60 km rychlostí.


Postup stavebních prací na jaře 2021

V pondělí 3.. května 2021 proběhly první odstřely budoucího tunelu pro tramvaj v ulici Žabovřeské. Odstřely byly načasované vždy do dvou hodinových bloků, a to v nejméně vytížené hodiny dopravou v této ulici. V pracovní dny šlo o dobu kolem poledne a podvečer, v nepracovní dny pak v poledne a odpoledne. Do poloviny května probíhaly odstřely za plného provozu dopravy v ulici Žabovřeské. Od 15. května pak docházelo k uzavření této ulice, a to mezi Pisárkami a cyklo lávkou. Veškerá osobní doprava byla odkloněna ulicí Veslařskou a přes cyklo lávku, nákladní doprava pak přes Kohoutovice, Bystrc a Komín.

Za první květnový týden se podařilo vyhloubit 3 z celkových 334 metrů tunelu. Na fotografiích ze dne 12. května čtenáři vidí první část odstřelené skály – vjezdový portál do budoucího tunelu.

12.5.2021  Žabovřeská (1)
12.5.2021  Žabovřeská (3) 12.5.2021  Žabovřeská

Dále pokračují stavební práce na stavbě tramvajové trati, a to mezi zastávkami Bráfova a budoucím tunelem. Stavaři již pokládají panely pod budoucí tramvajovou trať. Stavební práce probíhají také na komunikaci v ulici Žabovřeské (ve směru od Pisárek) u zahrádkářské kolonie, proto je veřejná doprava v tomto místě odkloněna po účelové komunikaci kolem zahrádkářské kolonie.

12.5.2021  Žabovřeská (2)
12.5.2021  Žabovřeská (4) 12.5.2021  Žabovřeská (5)

Práce bagrem probíhají také v druhém úseku tramvajové tratě, a to mezi Pisárkami a výjezdem z budoucího tunelu. Zde bude rozšíření silnice ze dvou na čtyři jízdní pruhy. Dále probíhají na několika místech bagrovací práce ve svazích, kde stavaři v budoucnu svahy zpevní a zajistí před případným sesuvem.

12.5.2021  Žabovřeská (6)


Stavební práce v období červen-srpen 2021
V průběhu těchto tří měsíců probíhala ražba samotného tunelu pro tramvaje v ulici Žabovřeské, který zahrnuje jeden obousměrný tubus. Jednalo se o 344 metrů dlouhý úsek a ražba probíhala ze strany od Žabovřesk (od ulice Bráfovy). Finální průraz na druhé straně, u Brněnských Vodáren, byl proveden slavnostně ve čtvrtek 19. srpna. Nyní už budou probíhat stavební práce uvnitř tunelu. Dále začala stavba tunelu pro tramvaje v úseku skála – zastávka Bráfova (kolem garáží).

II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...
   


Dále proběhlo vytrhání tramvajové tratě linky č. 1 v celém úseku od ulice Bráfovy až po ulici Hlinky, kde místo tramvajové tratě bude silnic. Zároveň započaly stavby základů tunelů a dalších silničních objektů v ulici Žabovřeské, související s jejím rozšířením ze dvou pruhů na čtyři, a to v oblasti Brněnských Vodáren.

II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...
II. etapa uli...

Článek o I. etapě stavby naleznete zde 

Aktualizováno 17. 9. 2021 4:52

Jste zde: