Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 1. ledna 2021 a od 2. ledna 2021

ODISOd 1. ledna 2021 dochází ke změnám v příměstské dopravě a od 2 ledna 2021 dochází ke změnám na linkách MHD v Ostravě.

K výrazné úpravám jízdních řádů od 1. ledna 2021 dochází na regionálních autobusových linkách na linkách Ostrava - Havířov a Ostrava -.Frýdek-Místek.
Z důvodu úsporných opatření dochází k následujícím změnám tras, či zrušení vybraných linek MHD v Ostravě

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Linka č. 21
dpoDo linky jsou doplněny posilové školní spoje. Naopak je snížen počet nočních spojů.

Linka č. 26
Linka bude o sobotách, nedělích a státních svátcích ukončena všemi spoji na zastávce Dubina. Úsek Dubina - Hrabůvka, Poliklinika nebude tedy o sobotách a nedělích a státních svátcích obsluhován.

Linky č. 28, 29 a 38
Linky č. 28 a 38 budou o víkendech  a večer provozovány v intervalech 60 min.Část  spojů z linky č. 28 je převedena do linky č. 29, čímž bude o víkendech zlepšena obsluha ulice Petřvaldské v Šenově.

Linka č. 43
Vybrané noční spoje jsou vedeny pouze v úseku Poruba, Opavská - Poruba, vozovna.
Provoz linky je rozšířen na brzké ranní a pozdně večerní hodiny, kdy nahradí zrušené spoje linek č. 40 a 44.

Linky č. 50 a 55
O víkendech  a večer je linka č. 50 zkrácena na úsek Českobratrská - Hrabůvka, Poliklinika.
Linka č. 55 bude v těchto časech vedena závlekem přes zastávku Nová Bělá, Krmelínská a nahradí tak zkrácené spoje linky č. 50.

Linka č. 73
Večerní spoj z PZ Hrabová je prodloužen z ÚANu na Hranečník.

Linka č. 74
O víkendech jsou zachovány pouze spoje na ranní směnu a po odpolední směně.

Linky č. 31, 57, 61 a 76
Na těchto linkách dochází ke zrušení vybraných méně vytížených spojů na okrajích přepravní špičky.

Linka č. 90
Linka bude od 2. ledna 2021 zrušena.

Linka č. 92
Linka bude výrazně omezena. Bude vypravován pouze spoj s odjezdem v 7:24 ze zastávky Nádraží Kunčice po zastávku Gymnázium.

Linka č. 95
Linka bude od 2. ledna 2021 zrušena.

Linka č. 97
Víkendové spoje této linky v trase Hranenčík - ZOO, které jezdili v období červen - září nebudou již provozovány.


Omezení spojů
Linky č. 4, 8, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 71, 73, 76, 102, 103, 104, 105 a 106
Na těchto linkách z důvodu úsporných opatření dochází formou rušení (převážně zrušení vybraných nevytížených brzkých ranních a pozdně večerních spojů), nebo změny časových poloh spojů.


V trolejbusové dopravě ráno o víkendech je přibližně o 1 hodinu prodloužen provoz v režimu noční dopravy.

Linka č. 105
Linka je o víkendech a večer provozována v intervalech 30 minut.


Změny na příměstské dopravě platné od 1. ledna 2020
3csad nove
Oblast Frýdecko-Místecka
Linky č. 351, 353 a 980
V návaznosti na novou organizaci dopravy ve Zlínském kraji dochází ke zkrácení linky č. 980 na úsek Ostrava, ÚAN - Rožnov pod Radhoštěm, aut. nádr., úpravu časových poloh jejich spojů, a potažmo časových poloh spojů linek č. 351 a 353. Nově bude také vyšší počet spojů na lince č. 980 veden mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem zrychlenou trasou.

transdev moravaDále ve Frýdku-Místku linky č. 351 a 980 ve větší míře navázany na linky směrem do Havířova.

Linky 353 a 980 také nově spolehlivěji navazují na zastávce Ostrava, Hrabůvka, Benzina na zrychlenou autobusovou linku č. 78 směr Poruba, Opavská.


Oblast Havířovsko
Linky č. 369, 440 a 448
Na základě přepravních průzkumů je navýšen počet spojů na linkách č. 440, 442 a 445 a o víkendech také na linkách č. 443 a 444 spojujících Ostravu s Havířovem.

Stávající spoje linky č. 445 vedené přes Vratimov jsou převedeny do nové linky č 448.
Linka č. 445 je z konečné zastávky Ostrava, Poruba, Studentská prodloužena na zastávku Ostrava, Poruba, Opavská pro lepší dostupnost škol v oblasti ulice 17. listopadu a Fakulty stavební VŠB-TUO.

Linka č. 441 je vybranými pozdně večerními a brzkými ranními spoji prodloužena do Ostravy-Svinova jako náhrada zrušených vlakových spojů.
Vybrané spoje linky č. 441 pokračují nově z Havířova dále do Horní Suché, Stonavy a Karviné.

O víkendech jsou vedeny z Ostravy příme spoje linky č. 443 pokračující z Havířova do oblasti Žermanické přehrady (Lučina, Soběšovice, Žermanice, Dolní a Horní Domaslavice).

Linka č. 369 je o víkendech navázana na linku č 28 tak, aby byl mezi nimi možný přestup na zastávce Šenov, křižovatka.

Linka č. 463
Linka jezdící v trase Havířov - PZ Nošovice bude nově vedena přes Těrlicko, kde obslouží zastávky Těrlicko, střed a Těrlicko, Hradiště, U Stonávky. Úprava trasy je provedena z důvodu možnosti nasazování kapacitnějších 15m vozidel a tím zvýšení komfortu cestování.


Nové víkendové rekreační linky v ODIS
Linka č. 391
Trasa linky je: Karviná - Havířov - Lučina - Raškovice - Morávka.

Linka č. 392
Trasa linky je: Orlová - Havířov - Soběšovice - Vojkovice - Raškovice - Krásná.

Mezi linkami č. 391 a 392 je v Raškovicích umožněn vzájemný přestup.

Linka č. 990
Trasa linky je: Havířov - Frýdek-Místek - Ostravice - Bílá - Rožnov p. Radhoštěm.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava, Kodis, IDOS

Aktualizováno 22. 12. 2020 9:41

Jste zde: