Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

24 elektrobusů dodá do Ostravy Solaris

dpoVítězem zakázky na dodávku celkem 24 elektrobusů Dopravnímu podniku Ostrava a.s. (dále DPO) se stala společnost Solaris Bus & Coach sp. z o.o., a to s dvanáctimetrovými vozy o kapacitě 80 osob. Díky průběžnému nabíjením na konečných (OppCharge), zvládnou vozy denní dojezd až 400 km. Rychlonabíjení by nemělo zabrat více než 10 minut, během dne by bylo možné až 12x (podmínky výběrového řízení požadovaly 18 takovýchto cyklů) a množství takto dobité energie by mělo vystačit na cca 30 km.

2022 05 07@5011@EL1 83AY@Hranečník

su 12 electric 02
Vizualizace nových elektrobusů pro Ostravu.

Celková cena zakázky je 420,5 mil. Kč bez DPH (cca 17,5 mil. Kč/ks) přičemž 85 % nákladů pokryje dotace Evropské unie. První elektrobusy by měl Solaris dodat již na jaře 2022 a měly by být nasazovány na „hranečníkovské“ linky č. 22, 28, 30, 32, 34, 52 a 56 a „porubské“ linky č. 51, 53 a noční linku č. 43. 

su 12 electric 01
Vizualizace nových elektrobusů pro Ostravu.

Dále mají být dodány čtyři mobilní nabíječky a vybudovány dvě nabíjecí stanice s rameny vybavenými sběračem - na odstavné ploše Valchařská a v areálu garáží Hranečník. Nabíječka bude vybavena ramenem se sběračem, který zajede na střechu vozidla při dobíjení.

2018 08 14@5005@F 5719@Svinov mosty d.z.
Elektrobus Ekova Electron 12 budoucího ev. č. 5005 při zkušebním dobíjení na konečné zastávce Svinov mosty.

Naposled DPO do svého vozového parku zařadil dvanáctimetrové elektrobusy v roce 2018, jednalo se o model Ekova Electron 12 v celkovém počtu tří kusů – dva nové vozy (ev. č. 5005 a 5006) a prototyp z roku 2015 (ev. č. 5007) – vyrobené v bývalé dceřiné společnosti Ekova Electric. Dopravce dále disponuje třemi elektrominibusy Rošero First FCLLI Electric (ev. č. 5303–5305) a staršími elektrobusy SOR EBN 10.5 z let 2010 a 2011 (ev. č. 5001–5004).

2013 12 04@5002@7T0 0904@Garáže Hranečník
Elektrobusy SOR EBN 10.5 ev. č 5002 a 5004 vyfotografované při dobíjení v garážích Hranečník.

2018 07 01@5303@1TI 8534@Hranečník
Elektrominibus Rošero First FCLLI Electric ev. č. 5303.

Dodejme, že veřejná zakázka s názvem „Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic“ byla vypsána 3. září 2020 a nabídky bylo možné podávat do 15. října 2020. Mezi hlavní hodnotící kritéria při výběru vítěze patřila cena (70 %), náklady na pravidelnou údržbu v době záruky (20 %), vybrané technické parametry (5 %) a výhodnost servisních podmínek (5 %).

Již dříve vedl DPO předběžné tržní konzultace se čtyřmi výrobci elektrobusů (SOLARIS CZECH, spol. s r.o., Škoda Electric a.s., Ekova Electric a.s. a Volvo Group Czech Republic) a dále se dvěma společnostmi zabývajícími se nabíjecími stanicemi (ABB a Heliox B. V.). Poněkud překvapivě nebyly tržní konzultace vedeny se společností SOR Libchavy spol. s r.o.


Výroba novách elektrobusů pro Ostravu
V současné době probíha naplno výroba 24 nových elektrobusů pro Ostravu (únor 2022), jeden z nich konkrétně ev. č. 5008 Vám níže můžeme ukázat na fotografiích. V březnu roku 2022 by mělo několi elektrobusů již putovat k zákazníkovi - tedy Dopravnímu podniku Ostrava a.s., paradoxně, jedná se o elektrobusy, tedy vozidla ekologická nebude tomu uplně taky ostravské vozy budou používat naftové topení na vytápění salónu cestujících - v minulosti toto řešení bylo již použito u elektrobusů SOR EBN 10.5.

5008 - Výrobn...
5008 - Výrobn...
5008 - Výrobn...
5008 - Interi...
5008 - Výrobn...
5008 - Výrobn...
   

Nový elektrobus Solaris Urbino 12 electric pro Ostravu.


Dodávka a zprovoznění vozidel
Začátkem měsíce března 2022, obdržely garáže Hranečník první elektrobusy Solaris Urbino 12 electric. Mělo by se jednat o dav elektrobusy evidenčních čísel 5009 a 5010. První školení řidičů z obou provozoven (garáže Hranečník a Poruba) na tyto nové elektrobusy proběhne dne 10. března 2022, další určitě budou brzy následovat, neboť je duležité proškolit všechny řidiče na nový typ vozidla v ostravské MHD. 

Po vydání tiskové zprávy DPO se můžeme dozvědět, že původních dobíjecích 18 cyklů dza 24 hodin je nově v tiskové zprávě nahrazeno 12 cykly dobíjení za 24 hodin. Dále také je možné se dočíst, že z původně uvedených linek na které by měli být nasazené nové elektrobusy byly odstraněny linky č. 64, 66, 67, 68 a 76. Nasazení na určité linyk bude záviset na stavu dobíjecí infrastruktuty.

@5009@@Garáže Hranečník
@5010@@Garáže Hranečník (2) @5010@@Garáže Hranečník (1)

Nové elektrobusy Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5009 a 5010 v areálu garáží Hranečník.


Zkoušení nové dobíjecí stanice
V měsíci dubnu 2022 probíhal zkušební provoz dobíjení na nově vybudované nabíjecí stanici v terminálu Hranečník.

2022 04 07@5008@EL1 82AY@Hranečník (3)
2022 04 07@5008@EL1 82AY@Hranečník (2) 2022 04 07@5008@EL1 82AY@Hranečník (1)

Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5008 při zkušebním dobíjení na Hranečníku.


Slavnostní předání nových elektrobusů
V pátek 6. května 2022 se v prostorách autobusových garáží Hranečník v Ostravě a u nové nabíjecí stanice nedaleko terminálu Hranečník, konalo slavnostní předání nových elektrobusů Solaris Urbino 12 Electric.

Předání se zúčastnili představitelé Dopravního podniku Ostrava (dále jen DPO), města Ostravy, výrobce elektrobusů Solaris a zástupce společnosti Siemens. Při tomto slavnostním předání byly v prostorách garáží vystaveny současné i historické vozidla DPO.

Dosud největší flotilu elektrobusů měl Dopravní podnik města Hradce Králové, ale to se po zařazení všech nových elektrobusů v Ostravě změní, kdy pomyslnou štafetu největšího provozovatele elektrobusů v ČR převezme právě DPO.


Nasazení elektrobusů do provozu s cestujícimi
První nasazení nových elektrobusů nastalo následující den a to v sobotu 7. května 2022. V tento den byly vypraveny první tři elektrobusy, ovšem všechny vozy nedojezdili svou směnu. První vyměněna postihla vůz 5011, kdy jen nahradil vůz 5009, dále dvojtá výměna postihla i vůz 5010, který byl nahrazen vozy 5012 a 5014. Celou směnu dokončil tedy jen vůz 5012. 

V pracovní dny budou elektrobusy vypravovány na kurzy 15/221 - 25/221, 15/231 - 25/231, 15/232 - 25/232 a 15/233 a jednu dělenou směnu.

O víkendu budou vypravovány na kurzy 15/281 - 25/281, 15/282 - 25/282, 15/231 - 25/231, 15/232 - 25/232 a 15/301 - 25/301

Vysvětlivky v kurzech:
15....ranní směna
25....odpolední směna

2022 05 07@5010@EL1 52AV@ul. Petřvaldská
Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5010 vyfotografovaný při průjezdu ulicí Petřvaldská poblíž zastávky Šenov křižovatka.

5010 - EL1 52...
5010 - EL1 52...
5010 - EL1 52...
5010 - EL1 52...
5010 - EL1 52...
     

Fotografie č. 1 - 3: Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5010 vyfotografovaný na konečné zastávce Hranečník.
Fotografie č. 4 - 5:  Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5010 vyfotografovaný na konečné zastávce Šenov náměstí.

2022 05 07@5011@EL1 83AY@Hranečník

5011 - EL1 83...
5011 - EL1 83...

Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5011 vyfotografovaný na konečné zastávce Hranečník + fotografie interiéru.

2022 05 07@5012@EL8 48AV@Hranečník (3)
Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5011 vyfotografovaný při najíždění na nástupní zastávku Hranečník.

5012 - EL8 48...
5012 - EL8 48...
5012 - EL8 48...
5012 - EL8 48...

Fotografie č. 1 - 2: Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5012 vyfotografovaný na konečné zastávce Hranečník.
Fotografie č. 3 - 4: Elektrobus Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5012 vyfotografovaný při průjezdu ulicí Závodní poblíž zastávky Petřvald, Půstky.

V měsíci září a říjnu 2022 byly postupně zařazovány do pravidelného provozu s cestujícimi elektrobusy Solaris Urbino 12 electric ev č.  5016 - 5025

5018 - EL0 26...
5021 - EL0 47...
5022 - EL0 25...
5022 - EL0 25...

Fotografie č. 1: Elektrobusy Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5018 a 5019 v garážích Hranečník.
Fotografie č. 2: Elektrobusy Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5011 a 5025 v garážích Hranečník.
Fotografie č. 3 - 4: Elektrobusy Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5020 a 5022 v garážích Hranečník.


Problémy s provozem elektrobusů Solaris Urbino 12 electric
Již od 10. října 2022 nejsou vypravovány na linky MHD nejnovější ostravské elektrobusy Solaris Urbino 12 electric z důvodu nefunkční nabíjecí stanice v terminálu Hranečník. Tato nabíjecí stanice byla je vybudována od 3 dodavatelů a komponenty těchto dodavatélu mezi sebou nekomunikují. Z tohoto důvodu došlo již dvakrát k vyhoření nabíjecího ramena (pantografu - v něm došlo k vyhoření zakladních desek). Po výstavbě nabíjecí stanice na ulici Vlachařské dojde k předělání nabíjecí stanice v terminálu Hranečník, aby všechny komponenty byly již od jednoho dodavatele, tak jak bude v případě nabíjecí stanice ve Valchařské ulici.

Aktualizováno 26. 10. 2022 19:39

Jste zde: