Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 1. září 2020

dpoOd 1. září 2020 dochází po ukončení letních jízdních řádů k návratu standardních jízdních řádů, ovšem dochází také k několika změnám, zavedení nové zastávky nebo rozšíření zastávek na znamení. Dalé nově bude probíhat výluka v tramvajové dopravě na ul. Výškovické a probíhající uzávěra ul. Výstavní.

Změny na linkách MHD Ostrava – Dopravní podnik Ostrava a.s.
Přehled změn:

Linky č. 7, 8
vybrané spoje linek jsou nově ukončeny na zastávce Poruba,vozovna z důvodu prodloužení spojů linky č. 17 na konečnou zastávku Poruba, Vřesinská a to základě požadavku Statutárního města Ostrava.

Linka č. 17
vybrané spoje linky jsou prodlouženy na konečnou zastávku Poruba, Vřesinská na základě požadavku Statutárního města Ostrava .

Linka č. 46
na této lince vznikne od vyhlášení nová zastávka Krásné Pole, škola. Tato zastávka se bude nacházet mezi zastávkami Krásné Pole, střed a Hájkovická.

Linky č. 48, 57
na zmíněných linkách dochází k zrušení, nebo zkrácení některých spojů na základě vyhodnocení měření obsazenosti cestujících.

Linka č. 78
dojde k rozšíření provozu této linky.

Linka č. 113
Všechny spoje této linky budou vedeny závlekem přes zastávku Hlavní nádraží, zastávka Náměstí Svatopluka Čecha nebude obsluhována v obou směrech.

Rozšíření zastávek na znamení
Nově status zastávek na znamení budou mít tyto zastávky:
Dolní Polanka, Hraničky, Důl Heřmanice, Hlučín Petra Bezruče, Horní Polanka, Skotnice, U Dluhoše a Plesná, Žižkov.

Nové zastávky
Od vyhlášení vznikne nová zastávka Krásné Pole, škola pro linku č. 46.

Změny na linkách z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Výškovické v úseku Zábřeh, vodárna – Kino Luna
Linka č. 2
Tramvajová linka č. 2 bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud v době provozu linky č. 15 bude pokračovat jako linka č. 15 na konečnou zastávku Dubina. V době, kdy není provozována linka č. 15 bude linka č. 2 ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 6
Tramvajová linka č. 6 směřující z konečné zastávky Moravská Ostrava, Plynárny bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud bude pokračovat jako linka č. 7 na končnou zastávku Poruba, Vřesinská/Poruba, vozovna.

Linka č. 7
Tramvajová linka č. 7 směřující z konečné zastávky Poruba, Vřesinská/Poruba, vozovna ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud v době provozu linky č. 6 bude pokračovat na konečnou zastávku Moravská Ostrava, Plynárny. V době, kdy není provozována linka č. 6 bude linka č. 7 ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 11
Tramvajová linka č. 11 směřující z konečné zastávky Moravská Ostrava, Plynárny bude celotýdenně ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 15
Tramvajová linka č. 15 směřující z Dubiny bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud bude pokračovat jako linka č. 2 na konečnou zastávku Hlavní nádraží.

NAD za tramvajové linky č. 2, 6, 7 a 15
Za zmíněné tramvajové linky bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) v trase Zábřeh, vodárna – Kotva – Kino Luna – 29. dubna – Nové Výškovice – Výškovice. Spojení také zajistí linky MHD, které budou odkloněny přes zastávku Zábřeh, vodárna.

NAD za tramvajovou linku č. 11
Za tramvajovou linku č. 11 bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) v trase Nádraží Vítkovice – Most Čs. Armády – Rodinná – Kpt. Vajdy – Zábřeh, vodárna – Kotva – Kino Luna – Zábřeh.

Autobusové linky č. 27, 31, 41, 61 a 77
zmíněné autobusové linky budou z přemístěné zastávky Náměstí SNP odkloněny po ulici Rodimcevova, Pavlovova a Výškovická, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Kotva. Dále linky pokračují po svých původních trasách.

Linka č. 48
Linka směřující na konečnou zastávku Hrabová, PZ jih bude odkloněna z ulice Výškovické, poté přes ulice Pavlovova kde obslouží zastávku Zábřeh, vodárna a dále po ulici Rodimcevova, poté se napojí na přemístěnou zastávku Náměstí SNP a bude pokračovat ve své původní trase. Opačný směr se nemění.

Linka č. 96
ze zastávky Kosmonautů linka bude vedena po ulici Kosmonautů, Výškovická, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Kotva, poté po ulici Čujkovova, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Náměstí SNP a dalé po své trase. Linka č. 96 nebude obsluhovat zastávky Kino Luna a Zábřeh, Korýtko.

Uzávěra ulice Výstavní
Uzávěra ulice Výstavní z důvodu rekonstrukce kanalizace vstupuje do další etapy a dotkne se opět autobusových linek č 35, 39, 50 a nově i 57.
Vedení linek v době uzávěry ul. Výstavní:

Linky č. 35 a 39
Ze zastávky Futurum pojede linka po ul. Novinářské, dále po ul. Zelené, kde obslouží zastávku Zelená dále obslouží zastávku Průmyslová a Hlubinská a dále pokračují zmíněné linky ve své puvodní trase. Zpětná trasa se nemění.

Linka č. 50
Linka po obsloužení zastávky Petra Křičky obslouží dále zastávky Zelená (přemístěná zastávka), Průmyslová a poté zastávku Hlubinská a dále pokračuje ve své původní trase. Trasa v opačném směru se nemění.

Linka č. 57
Spoje linky č. 57 směřující na konečnou zastávku Nová huť, jižní brána ze zastávky Stará ocelárna a Kotkova obslouží zastávku Mírové náměstí (zastávka linek č. 35, 39 a 50) poté bude pokračovat na zastávku Náměstí Jiřího z Poděbrad a dále na zastávku Český dům, poté linka bude vedena ve své původní trase.
V opačném směru ze zastávky Důl Jeremenko bude linka vedena přes zastávky Náměstí Jiřího z Poděbrad, Mírové náměstí (přemístěná zastávka na ul. Jeremenkova) a dále po své trase. Zastávka U Chladičů nebude obsluhována.

Změny na linkách PHD

Okres Frýdek-Místek
Vybrané spoje linky č. 352 vedené dosud k areálu bývalé Nové huti v Ostravě jsou nově vedeny z Vratimova přes Hrabovou na konečnou zastávku Ostrava,ÚAN. V zastávce Ostrava,Hrabův­ka,Dřevoprodej je zajištěna návaznost na autobusovou linku č. 62 na Novou huť. Provoz je zastaven na lince č. 384.

Na základě požadavků cestujících a v souvislosti s posílením expresní linky č. 78 v Ostravě jsou na linkách č. 353 a 980 provedeny úpravy s cílem zabezpečit nové rychlé spojení Frýdku-Místku s Ostravou-Porubou s přestupem v zastávce Ostrava,Hrabův­ka,Benzina.

V tarifní zóně č. 50 MĚSTO Frýdek Místek je na linkách příměstských autobusových dopravců spuštěn prodej městského jízdného, tzn. že v rámci tarifní zóny č. 50 je možná přeprava v rámci jednotlivého jízdného pouze v městském tarifu.

Dochází k posunutí hraniční zastávky tarifních zón č. 50 a č. 53 ze zastávky Frýdek-Místek,Frýdek,mys­livna na zastávku Sedliště,Černá zem.

Zastávka Frýdek-Místek, Frýdek,myslivna od tohoto data spadá výhradně do tarifní zóny č. 50 MĚSTO Frýdek-Místek. Tato změna se týká linek č. 367, 368 a 369.

Cestující s dlouhodobou časovou jízdenkou pro tarifní zónu č. 53 zakoupenou nejpozději 29. srpna 2020 mohou na tuto dlouhodobou časovou jízdenku cestovat po celou dobu její platnosti v rámci původní územní platnosti tarifní zóny č. 53. Nově mohou cestující se zakoupenou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou pro MHD Frýdek-Místek (zóna 511) cestovat ze zastávky Frýdek-Místek, Frýdek,myslivna linkami č. 367, 368 až na zastávku Frýdek-Místek, Frýdek,aut.nádr. a linkou č. 369 až na zastávku Frýdek-Místek,Místek,Os­travská.

Okres Karviná
Na lince č. 531
je změněn jízdní řád. Pro cestující z Karviné to znamená zavedení zrychlených spojů v pracovních dnech, které neobsluhují většinu zastávek mezi Karvinou a Ostravou. Vybrané spoje o víkendech jsou navíc vedeny do zastávky Ostrava,Mor.Os­trava,Karolina U lávky.

Linky č. 534 a 535 jsou prodlouženy z Karviné přes Orlovou dále do Ostravy. V úseku z Orlové do Ostravy nahrazují zrušenou linku č. 551. Toto řešení nabídne cestujícím z Doubravy přímé spojení s Ostravou a cestujícím z Ostravy umožní přímé spojení do Dinoparku v Doubravě. Vybrané spoje linky č. 535 jsou taktéž vedeny mezi Ostravou a Orlovou jako zrychlené.

Okres Nový Jičín
V oblasti okresu Nový Jičín dochází mimo úpravy rozsahu provozu na základě frekvencí cestujících ke sloučení autobusových linek č. 654 a 660 sloužících pro obsluhu místních částí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Okres Opava a Bruntál
V oblasti okresů Opava a Bruntál dochází k zásadnějším změnám v souvislosti s posílením relace Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov – Šumperk.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem dochází k výraznému posílení linky 920 zajišťující propojení významných sídel Moravskoslezského kraje s městem Šumperk v Olomouckém kraji. V souvislosti s úpravou a posílením provozu na lince č. 920 dochází ke změnám také na linkách č. 260, 873 a 874. Tyto linky tak budou zajišťovat pouze spojení nezajišťovaná linkou č. 920.

Oblast Ostrava
Nově na zastávce Hrabůvka, Benzina vytvořeny návaznosti na autobusové linky č. 353 a č. 980 směr Frýdek-Místek, který tak rovněž získá rychlejší spojení se školami v Ostravě - Porubě a s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Oblast Klimkovic
Linka č. 676 je zkrácena na úsek Ostrava, Svinov, ná­draží – Klimkovice, cen­trum. Z důvodu velmi nízkého vytížení již nebude obsluhovat městskou část Klimkovice - Hýlov.

Všechny změny na linkách PHD.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s. Kodis

Aktualizováno 4. 9. 2020 13:19

Jste zde: