Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Situace dopravní obslužnosti Opavska a Vítkovska

Jednou ze soutěžených oblastí dopravní obslužnosti, kde má působit nový dopravce po vypršení dřívějších objednávek, je Opavsko a Vítkovsko. Tuto veřejnou zakázku vyhrála společnost ČSAD Vsetín a.s., která měla tyto oblasti obsluhovat již od konce roku 2018. Do poloviny roku 2019 však dopravu stále zajišťovala společností TQM – holding s.r.o. (dále jen TQM), která zde byla dopravcem v minulých letech.

24.5.2019   Garáže společnosti TQM   holding s.r.o.   provozovna Opava
Garáže společnosti TQM - holding s.r.o. - provozovna Opava.

Při vyjednávání o nové smlouvě bylo nutné třikrát vyzvat ČSAD Vsetín a.s., aby smlouvu pro provoz od prosince 2018 podepsal, aby ve finále dostal krajem předloženou smlouvu se zahájením od června 2019. Společnost TQM podala návrh na ÚOHS na uložení zákazu plnění nové smlouvy, protože má zájem v dopravě pokračovat i nadále namísto nespolehlivého nového partnera. Několikrát s námitkami neuspěla, a to ani po odvolání, kauza však dále běží soudní cestou.

29.5.2019   Garáže TQM   holding s.r.o., provozovna Vítkov
Garáže společnosti TQM - holding s.r.o. - provozovna Vítkov.

Od 9. června 2019 má na Opavsku a Vítkovsku vyjet nový dopravce – společnost ČSAD Vsetín a.s. Z hlediska cestujících by mělo dojít jen k výměně autobusu a jeho řidiče, situace na pozadí je však dramatičtější a pokusíme se vám ji objasnit.

2019 05 31@@3T2 1539@Svatoňovice, žel. st.
Autobus SOR C 12, dopravce TQM - holding s.r.o., vyfotografovaný na zastávce Svatoňovice. žel. st.

Řidiči na Vítkovsku podepsali ve velkém nové pracovní smlouvy s novým dopravcem ČSAD Vsetín a.s. (podle prvních odhadů až 85 %). Naopak v Opavě přešlo k ČSAD jen 15 % řidičů (opět podle odhadů). Mezi zaměstnanci v Opavě bylo zaznamenáno, že je nabídka ČSAD neoslovila z důvodu nepřipravenosti dopravce, i když finančně by si polepšili. Jako argument uváděli, že například neznají své turnusy, takže neví, jak bude jejich práce vypadat. Personální otázka je stále předmětem citlivých debat.

2019 05 28@@3T2 1539@Heřmanice u Oder,Véska, křiž.
Autobus SOR C 12, dopravce TQM - holding s.r.o., vyfotografovaný na zastávce Heřmanice u Oder, Véska křiž.

ČSAD Vsetín a.s. tvrdí, že změnou dopravce nedojde k žádným výpadkům, neboť v případě nastalých komplikací vypomůžou řidiči z mateřské společnosti Z–Group a.s. (tedy řidiči z OAD Kolín, ČSAD Autobusy Plzeň a.s. nebo například ČSAD Autobusy Karlovy Vary a.s.). Zjistili jsme však (a také v internetových diskusích se někteří z nich v tom smyslu vyjadřují), že řidiči ze zmíněných společností nemají zájem jít pomáhat na Opavsko. V některých případech jim však může být tento úkol nařízen.

Internet (1)
Internet

Internetové a facebookové diskuze o společnosti ČSAD Vsetín a.s.

TQM se snaží zajistit práci pro všechny řidiče, kteří zůstali ve stavu, a hledá využití pro svých 83 autobusů. Podle aktuálně zveřejněného výběrového řízení Moravskoslezského kraje společnost TQM vyhrála zakázku na dopravní obslužnost Hlučínska od 14. června 2020 po dobu 10 let.

2019 05 27@@1TA 6058@Garáže TQM   holding s.r.o., provozovna Vítkov
Autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE, dopravce TQM - holding s.r.o., vyfotografovaný v garážích ve Vítkově.

2019 05 27@@3T2 1539@Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, hor.konec
Autobus SOR C 12, dopravce TQM - holding s.r.o., vyfotografovaný na konečné zastávce Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, horní konec.

Z provozních záležitostí dodejme jako zajímavost, že dojde ke zrušení zastávky Opava, Bílovecká, TQM, neboť majitelem pozemku je společnost TQM a ta tam nedovolí (nezbytné) otáčení autobusů jiných společností. Na zmíněné zastávce však bude přistavovat zvláštní linku č. 900950 v trase Opava – Opavia. Souvisejícím problémem je odstavování a parkování autobusů okolo nádraží Opava-východ po ukončování spojů, kde má TQM svou vlastní plochu.

2019 06 03@@4T6 3669@Heřmanice u Oder, Véska
Autobus SOR C 12, dopravce TQM - holding s.r.o., vyfotografovaný na zastávce Heřmanice u Oder, Véska křiž.

Taktéž je neopomenutelným detailem, že společnost ČSAD Vsetín a.s. nakoupila 100 % nízkopodlažní autobusy SOR CNG 12, které jsou poháněny stlačeným zemním plynem, ovšem zatím není jasné, kde bude docházet k jejich plnění CNG. Podle předběžných informací to má být v Ostravě, Krnově, Novém Jičíně a Olomouci v rámci oběhu vozidel na linkách. Spočítali jsme, že půjde jen o cca 38 autobusů z přibližně 85, zbytek flotily tak bude muset nesystémově na plnění dojíždět. Dodejme, že obdobná situace s chybějící plničkou nastala před časem v Kopřivnici, kde společnost ČSAD Vsetín a.s. začala nakonec stavět plnící stanici, ovšem bez potřebných povolení, a dokončena byla až několik měsíců po zahájení provozu na Kopřivnicku.

22.5.2019   Autobusy ČSAD Vsetín a.s. v areálu opavské SDS
Autobusy SOR CNG 12, dopravce ČSAD Vsetín a.s. zaparkované v Opavě v areálu společnosti SDS.

2019 05 24@22 1031@6Z4 3766@Opava, areál SDS
Autobusy SOR CNG 12, dopravce ČSAD Vsetín a.s. zaparkované v Opavě v areálu společnosti SDS.

Situaci budeme dále sledovat a doufáme, že nejrůznější provozní záležitosti neznepříjemní cestování zákazníkům v dotčených regionech.

Aktualizováno 3. 6. 2019 20:07

Jste zde: