Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Rekonstrukce ostravského Náměstí Republiky

Ostravským přestupním (ne)terminálem na Náměstí Republiky s přilehlým Ústředním autobusovým nádražím projdou denně stovky lidí. Bohužel toto místo už není v nejlepší vizuální kondici i užitné funkci, a tak se nejen běžný kolemjdoucí začal zamýšlet nad plánem rekonstrukce tohoto prostoru. Podařilo se nám získat aktuální studii, a rádi bychom vás s ní seznámili.

Dominantou má být dvoupruhový kruhový objezd s úrovňovým křížením tramvají, silniční dopravy a chodců. Pohodlnější přestupování má cestujícím zajistit snížení počtu nástupišť na tramvajovém tělese a vznik blokové smyčky trolejbusů s konečnou před vstupem do městské nemocnice, úprava zastřešení terminálu ÚAN a vznik podzemního parkoviště.

Cílem má být zjevně zlepšení dostupnosti nemocnice s pomocí hromadné dopravy a odstranění nevzhledných a v jistém směru uživatelsky nepohodlných podchodů. Bohužel se zde nedaří zajistit logický trend společné nástupní hrany všech trakcí, i když koncept stejného nástupiště pro směry na Porubu a Vítkovice jistě zlepší současné, poněkud nepřirozené, řešení.

Otázku také vyvolává přechod pro pěší přes víceproudou komunikaci, v dokumentaci není naznačena světelná křižovatka. Vzhledem ke skutečnosti, že se umisťovaly semafory na stejné ulici před a po tomto místu i na mnohem užší silnice, lze je očekávat i zde. Jak by tímto řešením byla ovlivněna plynulost a propustnost dopravy, ponecháme na názoru čtenáře.

Na místě dnešní trolejbusové smyčky má vzniknout náměstí s uměleckým zpracováním lva (jeden ze symbolů Republiky), které je ovšem ve třetině přepůleno silnicí na Senovážné ulici. Nápad je to jistě hezký, ale degraduje ho obtížná využitelnost takového prostoru, neboť uzavření protínající silnice není dopravně dost dobře možné.

 

Původní podchod má být využit jako podzemní parkoviště s kapacitou pouhých 65 míst. (podzemní parkoviště sousední budovy Tieto má 300 míst a v pracovní době je plně obsazeno). Hlavní vjezd má být umístěn před showroom vozů BMW ve směru od autobusového nádraží, ostatní současné vstupy do podchodů budou sloužit pro pěší příchod k vozidlům. Široký výjezd k budově IQ parku / Tieto má být vyhrazen pro pěší a příjezd technických služeb.

Dalším nepřehlédnutelným navrhovaným prvkem je zastřešení Ústředního autobusového nádraží (dále jen ÚANu) a s tím související úprava komunikací. Zejména si můžete povšimnout zmizení “výstupního” bloku i nových příchodových ramp na lávku přes ulici Místeckou. Nevýhodou pro cestujícího je prodloužení přestupu z meziměstských spojů (pokud nebudou ukončeny již na okraji města) a vystavení povětrnostním vlivům v čase přestupu.

 

ÚAN se má tedy opět zmenšit? To je velmi nešťastný krok, místo toho, aby se z lokality se všemi druhy dopravy přirozeně vytvořilo přestupní místo (ideálně řešeno podobně jako na Hranečníku), tak se jednotlivé složky (tramvaj, trolejbus, městský / regionální / vnitrostátní autobus, vlak) od sebe více a více vzdalují, a to v místech, kde přestupování dává smysl i cestujícím, kteří mohou v okolí nakoupit či obstarat téměř všechny své potřeby.

11.9.2014   Autobusová konečná ÚAN

Ještě jednou chceme čtenářům připomenout, že prezentovaný návrh vychází ze studie a nikoliv ze stavební dokumentace. Není ještě konečný, pouze se počítá se zrušením podchodu a zhotovením úrovňového řešení. Zpracoval jej Ateliér Filandr, což je možná na první pohled neznámé jméno, avšak v Ostravě má za sebou celou řadu významných projektů: například přístavbu Svinovského nádraží a mostů či rekonstrukci Prokešova náměstí.

Studii si nechal zpracovat Magistrát města Ostravy, který ovšem není dostatečně rozhodný ve věci dalších kroků. Zvažovaly se obě verze, tedy i současná podzemní, která je údajně v hrubých nákladech 2x - 3x dražší než prezentovaná úrovňová varianta. Kromě finančních aspektů jsou zde i problémy majetkoprávní, kdy existuje mnoho vlastníků podzemní části.

11.9.2014   Trolejbusová konečná Náměstí Republiky

14.8.2014 - P...
20.3.2015 - P...
20.3.2015 - P...
20.3.2015 - P...
11.9.2014 - K...
11.9.2014 - K...
   

Pohled na Náměstí Republiky z budovy Tieto.

My hodnotíme přínos studie především v otevření diskuse nad tímto veřejným prostorem, jehož morální životnost již vypršela, a bude třeba ji v blízké budoucnosti obměnit. Tento návrh je jedním z nejrealističtějších, i když má významné nedostatky. Za nás bychom si na tomto místě dokázali představit třeba obdobu terminálu Hranečník s podúrovňově vedenou individuální dopravou. Ovšem finanční nároky by byly jistě jiné. Proto se raději soustředíme do podpory výstavby tramvajové trati do VIII. porubského obvodu.

A co vy? Jak se vám tato studie líbí? Souhlasíte nebo máte jiný nápad? Dejte nám vědět na Facebooku.

Plán studie Náměstí Republiky

Zdroj podkladů: Komise čistoty a pořádku obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Aktualizováno 7. 3. 2016 11:02

Jste zde: