Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Terminál Hranečník

V úterý 17. června 2014 započala výstavba terminálu Hranečník a to vykácením lesního porostu vedle tramvajové smyčky Hranečnik. Na terminál bude nově napojená trolejbusová trať vedoucí po ulici Těšínská z centra města a budou zde ukončeny příměstské linky z Havířova, Karviné a Orlové, které dnes končí na Náměstí J. Gagarina a Mostu M. Sýkory. Cestující do centra města využijí novou trolejbusovou trať nebo stávající tramvajovou trať. V prostorách nového terminálu vznikne i zázemí pro řidiče a bude vybudováno také záchytné parkoviště P+R.

Moravskoslezský deník informoval, že výstavba terminálu výjde přibližně na 200 mil. Kč, přičemž cca 90 mil. Kč uhradí Ministerstvo financí České republiky.

19.6.2014 - V...
19.6.2014 - V...
19.6.2014 - V...
19.6.2014 - V...

Dne 17. června 2014 započala výstavba terminálu Hranečník.

3.7.2014 - Vý...
3.7.2014 - Vý...
3.7.2014 - Vý...
3.7.2014 - Vý...

Průběh stavebních prací ze dne 3. července 2014.

Etapy:
Během I. etapy, která započala 20. října 2014 a trvala do března 2015 byla tramvajová smyčka Hranečník ukončena kusou kolejí. Spoje linek č. 4, 12 a 14, které se na této smyčce otáčely, vjely na kusou kolej, kde čerpaly bezpečnostní přestávku. Při výjezdu ze smyčky se používalo u tramvají zadního pojezdu, poté již klasicky se vůz napojil na zastávku Hranečník a pokračoval po tramvajové trati do města. Doprava směrem na Novou huť byla nezměněna.

1.11.2014 - V...
1.11.2014 - V...
1.11.2014 - V...
1.11.2014 - V...

Průběh stavebních prací ze dne 1. listopadu 2014.

II. etapa započala 4. dubna 2015. Při této etapě došlo k úplnému zrušení kusé koleje, která sloužila jako konečná linek č. 4, 12 a 14. Nově jsou všechny spoje linek č. 4 vedeny až na konečnou zastávku Nová huť jižní brána, výjimka je jen u nočních spojů, které jsou ukončeny na zastávce Hranečník. Poté se vůz jede služebně otočit až na zastávku Nová huť jižní brána. Všechny spoje linky č. 12 byly ukončeny na konečné zastávce Výstaviště. Většina spojů linky č. 14 je ukončena na konečné zastávce Nová huť jižní brána.

19.3.2015 - V...
19.3.2015 - V...
19.3.2015 - V...
19.3.2015 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci březnu 2015.

30.4.2015 - V...
30.4.2015 - V...
30.4.2015 - V...
29.4.2015 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci dubnu 2015.

III. etapa započala 5. července 2015. Tato etapa si vynutila ukončení tramvajového provozu.
Linka č. 4 byla nahrazena náhradní autobusovou dopravou (NAD) v trase Karolina – Důl Zárubek – Hranečník – Osada Míru – Kunčičky kostel – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hlavní brána – Nová huť jižní brána.
Linka č. 12 byla ukončena na zastávce Výstaviště.
Linka č. 14 byla nahrazena NAD v trase: Hlučínská – Důl Odra – Sad Boženy Němcové – Sad Boženy Němcové – Nová radnice – Hranečník – Osada Míru – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hlavní brána – Nová huť jižní brána.
Tato etapa byla ukončena  10. srpna 2015, v úterý 11. srpna 2015 pak vyjela na terminál Hranečník první tramvaj.

12.6.2015 - V...
12.6.2015 - V...
12.6.2015 - V...
12.6.2015 - V...
25.6.2015 - V...
25.6.2015 - V...
25.6.2015 - V...
25.6.2015 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci červnu 2015.

4290 - 2T7 07...
4290 - 2T7 07...

Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4290 na NAD za linku č. 4 na konečné zastávce Nová huť jižní brána (fotografie č. 1) a na zastávce Hradní náměstí (fotografie č. 2).

Otevření tramvajového obratiště Hranečník
Dne 11. srpna 2015 bylo zprovozněno tramvajové obratiště Hranečník.  Linky č. 4 a 12 již jezdí po svých trasách, tzn. linka č. 4 na konečnou Nová huť jižní brána (některé spoje na Hranečník) a v případě linky č. 12 došlo k prodloužení zpět na konečnou zastávku Hranečník. Dále v souvislosti se zprovozněním obratiště Hranečník byla ukončena NAD za linku č. 4. Za linku č. 14 je vedena NAD i nadále, a to z důvodu rekonstrukce ulice Nádražní.

11.8.2015 - V...
11.8.2015 - V...
12.8.2015 - V...
12.8.2015 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci srpnu 2015.

Fotografie z prvních dní provozu na zprovozněném obratišti Hranečník:

1257 - 11.8.2...
998 - 12.8.20...
1201 - 12.8.2...
1201 - 12.8.2...

Fotografie č. 1: Tramvaj Inekon 2001 Trio ev. č. 1257 na zastávce Hranečník.
Fotografie č. 2: Tramvaj ČKD T3R.P ev.č. 998 na zastávce Hranečník.
Fotografie č. 3: Tramvaj Škoda - Inekon LTM 10.08 (Astra) ev. č. 1201 přijíždí na zastávku Hranečník.

Fotografie č. 4: Tramvaj Škoda - Inekon LTM 10.08 (Astra) ev. č. 1201 na zastávce Hranečník.

Zkušební jízdy tramvají a trolejbusů
Dne 13. září 2015 proběhla zkušební jízda v terminálu Hranečník za účelem ověření křížení tramvajové trati s trolejbusovou. Tohoto úkonu se zhostila souprava vozů ČKD T3G ev. č. 1033 + 1037.

Dne 22. září 2015 v dopoledních hodinách proběhla první zkušební jízda na nově vybudované trolejbusové trati v úseku Most M. Sýkory – Hranečník. Na této trati se nachází celkem pět zastávek, které budou nově obsluhovány trolejbusy - jedná se o zastávky Slezská Ostrava radnice, Slezská Ostrava kostel, Ústřední hřbitov, Zvěřinská (pouze ve směru do centra města) a konečnou zastávku Hranečník. Na tuto zkušební jízdu byl vypraven kloubový trolejbus Solaris Trollino 18 AC ev. č. 3801, který je vybaven dieselagregátem. Díky záložnímu pohonu trolejbusu bylo v případě neúspěchu zkušební jízdy zaručeno, že by se trolejbus vrátil vlastní silou i bez elektrické energie z trolejového vedení.

4.10.2014 - P...
18.12.2014 - ...
22.8.2015 - P...
10.9.2015 - k...

Několik fotografií z výstavby nové trolejbusové trati na Hranečník.

3801 - 22.9.2...
3801 - 22.9.2...
3801 - 22.9.2...
3801 - 22.9.2...
3801 - 22.9.2...
     

Dne 22. září 2015 proběhla první zkušební jízda trolejbusu Solaris Trollino 18 AC ev. č. 3801 na nově vybudovanou trolejbusovou trať na Hranečník.

16.12.2015 - ...
16.12.2015 - ...
16.12.2015 - ...
16.12.2015 - ...

Fotografie již téměř dokončeného Terminálu Hranečník (prosinec 2015).

21.2.2016 - H...
3511 - 25.2.2...
3261 - 25.2.2...

Před otevřením nového terminálu Hranečník se na tento terminál podívaly také cvičné jízdy trolejbusů a zkušební jízdy nových trolejbusů Solaris Trollino 18 AC MetroStyle pro rakouský Salzburg.

Dne 28. února.2016 došlo k otevření terminálu Hranečník i pro trolejbusovou dopravu, jejíž zavedení umožnilo zkrácení příměstských a městských autobusových linek, nově tyto linky končí právě na terminálu Hranečník. Další změnou spojenou s otevřením tohoto přestupního uzlu jsou změny v jízdních řádech, o kterých jsme vás informovali 16. února.2016.

28.2.2016 - T...
28.2.2016 - T...
28.2.2016 - T...
28.2.2016 - T...
 

První den na nově otevřeném terminálu Hranečník. (28.2.2016)

411 - 9T4 580...
3313 - 28.2.2...
3723 - 28.2.2...
3723 - 28.2.2...

První den provozu na nově otevřeném terminálu Hranečník. (28.2.2016)

Fotografie z výstavby nové trolejbusové trati na Hranečník a výstavba terminálu Hranečník.

Aktualizováno 28. 2. 2016 22:03

Jste zde: